Kennisplatform voor noord holland
Thijs Pennink
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord Ontwikkeling

Keuzes maken

De kabinetsformatie in Den Haag sukkelt maar door. Alsof er in de Haagse realiteit geen urgentie is en er geen grote thema’s op de agenda staan die vragen om eendrachtig beleid en vooral ook beleidsuitvoering. Grote thema’s zijn onder andere de verduurzaming, migratie, woningbouw, de arbeidsmarkt en innovatie.

Hoe vertalen deze thema’s zich naar de situatie in Noord-Holland Noord? Heeft de regio wat te bieden en welke kansen biedt het de regio? Wat vraagt dit van het beleid en wat wordt de inzet voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022? Laat ik een poging doen wat accenten te zetten.

Energie-innovatie

Het laatste IPCC-rapport is duidelijk. Wachten kan niet meer. Willen we de komende generaties een leefbare wereld nalaten, dan moeten we nu ondernemen. De energietransitie vraagt ruimte. Ruimte die Noord-Holland Noord heeft. Wanneer we dit koppelen aan onze gunstige positie ten opzichte van de Noordzee, de energieleverancier van de toekomst, dan moet de boodschap toch duidelijk zijn: zet in Noord-Holland Noord in op energie-innovatie. Maak verduurzaming van bedrijventerreinen mogelijk. Bereid Den Helder voor op een spilfunctie in de energievoorziening van de Noordzee, bouw in Alkmaar het groengascluster verder uit en zorg ervoor dat geothermie in Westfriesland geen belofte blijft. Op onze website is hier veel meer over te lezen.

Woningbouw en arbeidsmarkt

Een tweede centraal thema is woningbouw. Ook in Noord-Holland Noord is sprake van schaarste. Jongeren kunnen lastig of geen woning vinden. Jongeren die we nodig hebben om de vele innovatieve bedrijven te laten werken. Daarmee koppel ik het thema woningbouw direct aan de arbeidsmarkt. De economie ontwikkelt zich en vele sectoren zijn op zoek naar gekwalificeerde medewerkers. De arbeidsmarktprognoses zijn in dat opzicht niet positief. We vergrijzen en ontgroenen en dat vraagt om een open mind als het gaat om het werven van buitenlandse medewerkers. Niet alleen voor de glastuinbouw, maar ook bijvoorbeeld voor de technische sectoren. In dat perspectief plaats ik ook de noodzaak van fatsoenlijke huisvesting voor buitenlandse medewerkers. Zonder dat verliest de regio zijn concurrentiepositie.

Innovatiestimulansen

Een laatste onderwerp waar we onze inzet op moeten plegen is het faciliteren van innovatie binnen het bedrijfsleven. Alleen door forse innovatiestimulansen kan de regio in de toekomst zijn brood verdienen. Of het nu gaat om de maakindustrie, de agrarische sector of de zorg. Het moet opgepakt worden.

Noord-Holland Noord heeft kansen, maar we moeten dan wel keuzes maken.

Thijs Pennink
Directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN

Delen via

Zoeken naar: