Kennisplatform voor noord holland
Jeroen Veerman
VNO-NCW Noordwest-Holland Netwerken

Krimpregio? Dacht het niet!

Onze regio wordt al enige tijd getypeerd als een krimpregio. Wikipedia geeft aan dat een krimpregio een gebied is dat te maken heeft met bevolkingsdaling. Dergelijke krimp kan negatieve gevolgen hebben voor de economie en leefbaarheid in een regio. Gecombineerd met – tevens een belangrijke oorzaak – de vergrijzing in onze regio, dreigen we te vervallen tot een ‘achterstandswijk’ in Nederland. De overheid trekt niet, zoals in de tijd van de Vogelaarwijken, als vanzelf de knip om de krimpregio een boost te geven.

De gevolgen kunnen groot zijn. Bedrijven of sectoren die veel werkgelegenheid bieden, zullen op termijn de regio de rug toekeren omdat het aanbod van werknemers kwalitatief en kwantitatief onvoldoende blijkt. Hierdoor ontstaat een neerwaartse spiraal die leidt tot economische malaise in de regio. Grotere werkloosheid, vertrek van hoger opgeleiden, matig economisch tij, etc.

Goed samenwerken

We kunnen dit oplossen. Het belangrijkste dat we moeten doen is dat wij als regio goed moeten samenwerken. Hiervoor moeten gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs de handen ineen slaan en werk maken van economische voorspoed.

Gelukkig zijn er lichtpunten in de vorm van de sterke kwalitatief hoogwaardige agrarische sector, de komst van Microsoft en Google op Greenport, het ICT-cluster rond Alkmaar en de krachtige familiebedrijven in onze regio. Tegelijkertijd weten we de uitbreidingen van bedrijven niet altijd binnen de regio te faciliteren, met als voorbeelden de bouw van een nieuwe productiefaciliteit van Hessing Supervers in Venlo en de distributiecentra van Action elders in het land.

Innoveren

De sleutel ligt niet bij weer een nieuw plan, maar vooral in het doen wat ons als regio bijzonder maakt. Kies! Zet in op onze krachtige sectoren en zorg dat we daarin de beste worden. Innoveer binnen die sectoren, maak ruimte voor banen op HBO-niveau en laat de HBO’ers zorgen voor groei in de meer praktisch georiënteerde banen. Trek bedrijven aan die passen bij ons profiel als regio. Zorg, samen met het onderwijs, voor personeel die bestaande en nieuwe bedrijven kan voorzien van personeel. Bouw woningen die zorgen dat jonge mensen uit Noord-Holland-Noord hier kunnen blijven en dat nieuwe bewoners hier naartoe trekken. Zorg voor een betere bereikbaarheid door het verbeteren van OV (meer en snellere verbindingen met Randstad, betere asfaltverbindingen – zowel Noord-Zuid als Oost-West) en zorg voor een netwerk van snelfietsverbindingen.

Als dit niet lukt, kunnen we met zijn allen werken in de zorgsector om de vergrijsde bevolking te helpen met een mooie oude dag, of desnoods via die prachtige nieuwe (spoor)wegen snel naar onze baan in Amsterdam reizen.

Het belangrijkste blijft: samenwerken in de regio.

Jeroen Veerman
Voorzitter VNO-NCW Noordwest-Holland

Delen via

Zoeken naar: