Kennisplatform voor noord holland
Thijs Pennink
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord Ontwikkeling

De laatste

In 1986 zette ik mijn eerste professionele stappen in de regio. Als stafmedewerker beleid bij de toenmalige Kamer van Koophandel Hollands Noorderkwartier in Alkmaar. Op 1 januari ga ik met pensioen en neem ik afscheid van het werk dat ik zo heb leren waarderen. Het is niet mijn gewoonte om het over mijzelf te hebben. Dat zal ik in deze column dan ook niet doen. Wel vind ik het een mooie gelegenheid om terug te blikken op de ontwikkelingen die de regio in bijna veertig jaar heeft doorgemaakt. Het zal in hoofdlijnen zijn, want het aantal woorden dat ik mag gebruiken is beperkt.

Bestuurskracht

In 1986 telde de regio een aanmerkelijk groter aantal gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan Sint Maarten, Dirkshorn, Nieuwe Niedorp. Ook toen speelde al de discussie over de bestuurskracht. Een discussie die nog steeds woedt, dat terwijl er nu in Noord-Holland Noord nog maar sprake is van achttien gemeenten.

Mijn eerste opdracht bij de Kamer van Koophandel indertijd was het helpen oprichten van lokale ondernemersverenigingen. Op lokaal niveau was nog maar weinig georganiseerd, terwijl de lokale overheid behoefte had aan een georganiseerde gesprekspartner. Sindsdien is de organisatie van het bedrijfsleven fors gegroeid.


Profilering van de regio

Profilering van de regio, een ander belangrijk thema, speelde ook in die tijd. Verschillende nota’s ruimtelijke ordening oormerkten iedere keer de regio als een witte vlek. Met andere woorden: er was geen visie en men had geen benul van de mogelijkheden van de regio. Het toenmalig debat ging regelmatig over de vraag of de regio zich niet beter kon aansluiten bij het Noorden van het land.


Trots en samenwerking

Nu, in 2021, is het verhaal van Noord-Holland Noord een trots verhaal. Krachtige economische sectoren. Wereldleiders in de maakindustrie en Seedvalley. De regio gaat oplossingen bieden voor de energietransitie. Nationaal en in Europa. De urgentie van regionale samenwerking wordt gevoeld en de regio staat niet met de rug naar de Metropoolregio Amsterdam, maar zoekt de samenwerking. Samenwerking vanuit een groeiend bewustzijn van dat de regio wat te bieden heeft.

Ik neem afscheid en heb het altijd als een voorrecht beschouwd voor de regio te mogen werken en ook een beetje chroniqueur te kunnen zijn van alle mooie ontwikkelingen in Noord-Holland Noord.

Delen via

Zoeken naar: