Kennisplatform voor noord holland
Jeroen Veerman
VNO-NCW Noordwest-Holland Netwerken

Leren op je eigen manier

Een leven lang ontwikkelen; een hartenkreet die de laatste tijd weer luider klinkt. Als het economisch tij keert en banen op de tocht komen te staan, moet iedereen weer alert zijn op zijn arbeidsmarktkansen en ontwikkelmogelijkheden. Een roep om leren die zelden op tijd komt. Zoals Johan Cruyff ooit zei: “Als je niet op tijd bent, dan ben je te vroeg of te laat.” Hier vergiste Johan zich echter, want deze roep om leren komt steevast te laat.

Het blijkt ingewikkeld om te organiseren dat de gemiddelde werknemer (of werkgever of ZZP’er) uit eigen vrije wil zijn kennis bijhoudt of nieuwe vaardigheden aanleert. Zelfs als de sociale partners dit afspreken in CAO’s en daar flink wat middelen voor vrij maken, blijkt het animo niet bij iedereen groot. Het gevolg is dat mooie initiatieven stranden in schoonheid en bij de O&O-fondsen (Opleiding & Ontwikkeling) het geld tegen de plinten op klotst.

Dat de noodzaak er is om te blijven leren zijn de meeste mensen het over eens. Hoe de grote groep in beweging is te krijgen is echter een vraag waar geen consensus over is. Van hoger opgeleiden wordt vaak, soms ten onrechte, verondersteld dat zij dit zelf, of samen met hun werkgever, wel regelen. De grote uitdaging is om mensen te mobiliseren die eigenlijk niet meer willen leren… of beter gezegd: niet meer naar school willen.

Ontwikkelbehoefte

Gelukkig zijn er initiatieven waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar weten te vinden, om gezamenlijk korte leertrajecten vorm te geven waar dit soort medewerkers baat bij hebben. Werkgevers moeten met hun medewerkers in gesprek om hun ontwikkelbehoefte in kaart te brengen, maar ook om de behoefte van de werkgever uit te spreken over wat zij van de medewerker nodig hebben in de toekomst.

In deze tijden, waarin vernieuwingen elkaar in rap tempo opvolgen, is deze exercitie een must. Het zal verschillende inzichten blootleggen én een duidelijke ontwikkelbehoefte in kaart brengen. Het onderwijs, praktijkleerbedrijven, e-learning platformen, coaches en trainers kunnen hard aan de bak om te voorzien in die ontwikkelbehoefte en leren weer leuk te maken. Dit moet geen rigide proces zijn met in steen gebeitelde curricula, maar een flexibele aanpak die maatwerk kan bieden aan bedrijven of individuen.

Werkgevers: maak ontwikkelen in je bedrijf bespreekbaar en zoek, samen met onderwijs, naar de juiste vorm om iedereen te laten leren op zijn eigen manier.

Jeroen Veerman
Voorzitter VNO-NCW Noordwest-Holland

Delen via

Zoeken naar: