Kennisplatform voor noord holland
Ralph Jan van der Ham
Sterc arbeidsrecht Arbeidsrecht en gezondheidsrecht

Los post-Covid personeelsproblemen op

De belangrijkste problemen met de Covid-crisis lijken zich op te lossen, maar schijn bedriegt. Weliswaar trekt de economie aan, maar bepaalde branches (retail, horeca, entertainment) blijven grote problemen ervaren. De misschien wel lastigste problemen lijken zich juist nu aan te dienen. Tijd voor actie!

Veel ondernemingen zijn het afgelopen anderhalf jaar bezig geweest met het blussen van de Covid-brandjes, maar hebben geen tijd gehad voor de ondernemerswereld na Covid. In mijn praktijk merk ik bijna dagelijks dat veel ondernemingen/ondernemers zelfs lijken te worden overvallen door de huidige situatie. Mijn advies: bereidt u zich hier de komende periode alsnog snel op voort. Ik zie vier grote problemen.


Terugkeer naar de werkvloer

In de eerste plaats zijn veel ondernemingen nauwelijks voorbereid op de terugkeer naar de werkvloer en mogelijke conflicten tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Werkgevers zullen tijdig en duidelijk beleid daarop moeten maken. Juist dat beleid is ook essentieel om niet tegen onnodige (hoge)ontslagvergoedingen, loonvorderingen en/of juridische geschillen aan te lopen. Bij veel ondernemers, zeker in het MKB, ontbreekt vaak nog elke vorm van (beginnend) beleid.


ZZP-contracten

In de tweede plaats zweeft al jaren het zogenaamde ‘ZZP-probleem’ boven de markt. De overheid laat al jaren na om duidelijke wetgeving te creëren wanneer werken in een ZZP-verband wel/niet mogelijk is, maar de Belastingdienst lijkt vanaf dit najaar toch echt te gaan handhaven, met mogelijk fiscale vorderingen. Juist voor branches als horeca en entertainment wreekt zich deze extra onzekerheid. De gemeente Amsterdam zelf neemt geen risico’s meer en laat al zijn contracten met ZZP’ers die zij inhuurt juridisch toetsen. Een verstandige keuze.


Personeelstekort

In de derde plaats lijkt de BV Nederland overvallen te zijn door het (voorzienbare) personeelstekort. Twee instrumenten kunnen ingezet worden: goede arbeidsvoorwaarden en het voorkomen van vertrek. Vertrek kan ook ondermeer opgelost te worden door in te zetten op gebruikmaken van concurrentiebedingen. Het beroep daarop neemt momenteel een hoge vlucht, maar waak ervoor het beroep op het beding al te opzichtig als arbeidsmarktinstrument te etaleren. Een slimme aanpak is dus vereist.


Thuiswerken

Tot slot zal werkgevend Nederland duidelijk beleid moeten maken voor het thuiswerken. Volstaan met een enkel A4-tje kan niet meer. Elementen als urenregistratie, arbo-regels voor de thuiswerkplek, AVG en verplichte algemene kantoordagen behoeven duidelijke omschrijving. De verwachting is dat bij gebrek aan beleid, net zoals in het verleden bij ICT-beleid, rechters het oordeel in het voordeel van de werknemer zal laten uitvallen. Kortom, er is volop werk aan de winkel!

Delen via

Zoeken naar: