Kennisplatform voor noord holland
Mr. Paul Snijders
WS Advocaten & Mediators Arbeidsrecht en Ontslagrecht

#MeToo

MeToo heeft ervoor gezorgd dat grensoverschrijdend gedrag van werknemers steeds minder vaak wordt gepikt. Veel bedrijven hebben regels die ervoor moeten zorgen dat personeel normaal met elkaar omgaat, dus zonder discriminatie, scheldpartijen, seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag. Ook buiten de werkvloer wordt verwacht dat men elkaar respectvol behandelt.

Mijn cliënt was op staande voet ontslagen wegens het stalken van een collega. Het leek goed mis: hij wachtte zijn collega buiten werktijden langdurig op en stuurde haar WhatsApps met een dreigende ondertoon, dat hij ‘tot het einde der tijden op haar zou blijven wachten’. Voor de werkgever was de maat vol toen het obsessieve gedrag niet ophield. De medewerker was het niet eens met het ontslag en begon een rechtszaak.

Stoornis

Zijn verweer was dat hij leed aan een psychiatrische stoornis en daardoor niet goed wist wat hij deed. Tijdens de zitting van de kantonrechter trok de werkgever fel van leer. De werknemer had immers geen enkel berouw getoond en de gestalkte medewerker was van schrik naar het buitenland vertrokken. Ook bagatelliseerde de werkgever de ziekte en betwijfelde of de werknemer zijn stoornis al had voordat hij werd ontslagen.

De kantonrechter reageerde hierop als door een adder gebeten: ‘U begint mij te irriteren’ en vroeg wat de werkgever met dit verweer wilde bereiken. Uit de overgelegde rapportage bleek immers dat de politie een man had aangetroffen die verward overkwam en onsamenhangend sprak. Het bleek zo ernstig, dat de medewerker vervolgens op last van de rechter gedwongen werd opgenomen in een psychiatrische inrichting. Aan de kantonrechter vertelde de medewerker dat hij al wekenlang niet had geslapen, omdat hij op zijn werk met een grote klus bezig was en merkte dat hij begon door te draaien. Hij stond daardoor niet open voor de afwijzende houding van zijn collega en de politie had hem verboden om haar zijn excuses aan te bieden.

Regeling

“Geen van deze partijen kan iets worden verweten”, concludeerde de kantonrechter uiteindelijk voordat hij de zitting schorste. Op de gang werd alsnog een regeling getroffen. Bij ontslag op staande voet moet een werkgever rekening houden met alle omstandigheden, zoals hier de psychische gesteldheid van de medewerker. Zelfs als een medewerker ernstig verwijtbaar handelt, leidt dat dus nog niet automatisch tot een rechtsgeldig ontslag op staande voet.

Delen via

Zoeken naar: