Kennisplatform voor noord holland
Jolanda Bakker
Bureau Hoofdstuk HR Advies

Middenmanager eenzamer

Hoe hoger op de ladder hoe eenzamer, is vaak de veronderstelling. Onderzoek laat het tegendeel zien. Een stijging van eenzaamheid wanneer iemand hoger in het bedrijf komt te werken blijft uit. Sterker nog: managers die lager in het bedrijf geplaatst zijn, voelen zich vaker eenzaam.

Dat valt te verklaren vanuit de behoefte om erbij te horen. Een klassieke theorie uit de psychologie stelt dat mensen behoefte hebben aan contact en graag bij een groep willen horen. Gevoelens van macht verminderen dat verlangen. Hoe hoger op de ladder, hoe meer macht wordt nagestreefd. En hoe meer waarde managers hechten aan invloed en autonomie.

Uit onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) blijkt dat middenmanagers een grotere behoefte hebben om ergens bij te horen, maar tussen wal en schip vallen. Juist voor deze managers geldt dat zij bij zowel de top als de onderkant van het bedrijf aansluiting willen vinden, waardoor ze vaak het idee hebben er alleen voor te staan.

Sparringpartners

Managers vinden het niet altijd makkelijk om bij een collega-manager binnen de eigen organisatie dilemma’s voor te leggen en advies te vragen. Dit is zelfs minder geworden nu het thuiswerken maakt dat collega-managers meer op afstand zijn gekomen. De drempel is verhoogd. Een meerderheid zoekt liever een sparringpartner in de eigen vriendenkring.

Eigen netwerk en denktank

Vaak is het de directie die zich organiseert in netwerken. Het middelmanagement daarentegen minder. Als zij behoefte hebben om te sparren, is het vaak lastiger gelijkgestemden te vinden. Participeren in een netwerk is leuk, nuttig en levert wat op. En is niet per definitie een groep mensen bij elkaar, die vooral borrelen en ondertussen interessante gesprekken met elkaar voeren.

Een eigen extern zakelijk netwerk opbouwen levert waarde op. Het is een plek waar je gelijkgestemden treft. Waar je gaat ontdekken dat je niet de enige bent met dilemma’s en vraagstukken en waar je nieuwe inzichten verkrijgt.

Er zijn netwerken genoeg. Ook Bureau Hoofdstuk heeft het initiatief genomen, in samenwerking met Groei door Doen, een regionaal netwerk op te zetten: NHN Groeiers. Een netwerk van en voor NHN-managers die elkaar inspireren en vernieuwen door te delen en door met elkaar te sparren.

Jolanda Bakker & Geoffrey Smith
Bureau Hoofdstuk

Delen via

Zoeken naar: