Kennisplatform voor noord holland
Thijs Pennink
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord Ontwikkeling

Noord-Holland Noord is duurzame uitblinker

De duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties zijn een oproep tot actie voor alle landen – arm en rijk – om welvaart te bevorderen en tegelijkertijd de planeet te beschermen tegen klimaatverandering. Ze leggen de grondslag voor het beëindigen van armoede, met strategieën die zowel economische groei ontwikkelen als een reeks sociale behoeften aanpakken, zoals onderwijs, gezondheid, sociale bescherming en werkgelegenheid.

Het begrip duurzaamheid gaat veel verder dan energietransitie en circulariteit. Een duurzame toekomst betekent een meer integrale benadering. Het gaat dan ook om thema’s zoals een duurzame voedselvoorziening, opleidingen en een veilige leefomgeving. Juist in dit bredere perspectief van het begrip duurzaamheid wordt duidelijk hoe uniek de regio Noord-Holland Noord eigenlijk is en vooral ook hoe innovatief aan een duurzame toekomst wordt gewerkt. Laten we een aantal voorbeelden geven:

Duurzame voedselvoorziening
Een duurzame voedselvoorziening. Wanneer we de website van de greenport NHN bezoeken (www.greenportnhn.nl) dan zie we verschillende voorbeelden van projecten die gericht zijn op innovatie in de voedselketen. Denk daarbij aan projecten als valorisatie van reststromen van groente en fruit, duurzame bloemkool en weerbestendige broccoli.

Energie-innovatie
Een tweede thema waar de regio in uitblinkt is de energie-innovatie. In Alkmaar komt nu echt het groengascluster rond het Innovatiecentrum Investa (www.investa.org) van de grond. Verschillende bedrijven melden zich en innovaties worden doorontwikkeld tot daadwerkelijke productiebedrijven. Op het terrein van waterstof wordt geïnnoveerd in productie, opslag en transport (zwaar transport, bouw, scheepvaart) en werken we aan de aanvraag van een Hydrogen Valley status. Een status die de regio kansrijk maakt om fors door te investeren.

Uitblinker
Koppel deze twee thema’s aan een gezonde woonomgeving, een goed functionerende arbeidsmarkt en kennisinfrastructuur, dan kan de conclusie niet anders zijn dat de regio Noord-Holland Noord nu al werk maakt van de duurzaamheidsdoelstellingen en daar nationaal en internationaal uitblinker in kan zijn.

Thijs Pennink
Directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN

Delen via

Zoeken naar: