Kennisplatform voor noord holland
Esther Zijl
Ontwikkelingsbedrijf NHN Directeur

Ondernemersklimaat; wat kunnen we zelf doen!

Kamerbrieven. Ik twijfel er niet aan dat je liever een goed boek leest of een podcast luistert, dan dat je een kamerbrief gaat spellen. Dat geldt ook voor mij. Toch is de kamerbrief die minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft geschreven over het ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland meer dan de moeite waard. Deze brief geeft niet alleen haarfijn weer waar we staan met de BV Nederland, maar legt ook de vinger op de zere plek op knelpunten die we allemaal ervaren.

De uitdagingen waar we als BV Nederland voor staan

“We zullen stappen moeten zetten op het gebied van verduurzaming, energiebesparing en nieuwe vormen van energie. We moeten onze digitale economie ontwikkelen en willen vooroplopen met nieuwe technologieën. Ook moeten we ervoor zorgen dat we onze grondstoffen hergebruiken of dat deze afbreekbaar zijn.”

Terecht constateert de minister dat de rol van het bedrijfsleven in deze uitdagingen cruciaal is. Wij staan allemaal in onze eigen rol aan de lat. Als ondernemer ben je daar ook elke dag mee bezig. Maar daarbij loop je tegen diverse knelpunten aan op het gebied van mobiliteit, energie en wonen. Knelpunten die op alle niveaus door jou én door ons worden aangekaart, zowel bij overheden als de (verantwoordelijke) bedrijven. Volgens Den Haag moet er verbetering in het ondernemersklimaat komen op de volgende punten:

  1. Beschikbaarheid van (technisch) geschoold personeel
  2. Fiscaliteit
  3. Goed werkende markten: in Nederland en in Europa
  4. Ruimtelijke ordening
  5. Toegang tot financiering
  6. Regeldruk

Vestigingsklimaat: waar staan we op de lijstjes?

Als het gaat om ondernemerschap staat Nederland in alle internationale ranglijstjes op een hoge plaats. Om de positie van Nederland nog verder te versterken, wil minister Adriaansens deze kabinetsperiode langs twee lijnen inzetten op verbetering van het vestigings- en ondernemingsklimaat. Ten eerste wil zij de basis op orde brengen en zo zorgen dat het algemene vestigings- en ondernemingsklimaat van Nederland aantrekkelijk blijft. Ten tweede wil zij specifieke maatregelen ter ondersteuning van bedrijven bij de versnelling van transities.

De vraag die hierbij rijst, is: hoe staat het er voor in onze regio? Recente cijfers van het CBS over het tweede kwartaal laten zien dat de economie in Noord-Holland en Zeeland het sterkst is gegroeid van alle provincies. Noord-Holland Noord droeg daar meer dan gemiddeld haar steentje aan bij. Dus samen doen we het hartstikke goed.

Wat kunnen we samen doen in NHN?

Natuurlijk is dat geen reden om genoegzaam achterover te leunen. Regeren is vooruitzien. Een belangrijke vraag: hoe kunnen we zorgen dat deze regio ook op termijn een sterke positie kan behouden? Bijvoorbeeld door te zorgen voor het opleiden van de medewerkers van de toekomst. Ook hier zie ik al veel ontwikkelingen in de goede richting. Ondernemers en onderwijs werken op diverse fronten samen, bijvoorbeeld met opleidingstrajecten bij machinebedrijven, digitale werkplaatsen of stages bij zaadveredelaars. Zeker, dit soort activiteiten kosten geld. En toegang tot geld is soms lastig te verkrijgen. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord wijst je de weg in de wirwar van regelingen en aanbieders. Regionaal doen we het gewoon. Daar is geen kamerbrief voor nodig!

Delen via

Zoeken naar: