Kennisplatform voor noord holland
Hans Bakker
VNO-NCW Metropool Amsterdam Netwerken

Participatie bedrijfsleven moet normaal worden

In Amsterdam hebben we er als VNO-NCW nogal wat ervaring mee: plannen van het gemeentebestuur die zonder het bedrijfsleven gemaakt zijn en uitgevoerd worden.

Eind maart 2019 kwam opeens het bericht dat voor zwaar vrachtverkeer de Piet Heintunnel over een maand zou worden afgesloten. Niet vanwege een urgente situatie in de tunnel, maar vanwege de uitvoering van een aanpassingsplan dat al maanden in voorbereiding was. Het bedrijfsleven was niet betrokken en niet eerder geïnformeerd. Voor ondernemers betekende dit snel en veel improviseren.

Hetzelfde gebeurde in 2015 met ‘de Sprong over het IJ’. Niemand was gekend in dit plan om een brug over het IJ te bouwen. De Passenger Cruise Terminal in het Oostelijk Havengebied evenmin, terwijl de geplande brug nota bene het einde van het aanlanden van Cruiseschepen op die locatie zou betekenen. Twee voorbeelden uit een lange rij van gevallen waarin de participatie van het bedrijfsleven achterwege bleef.

De gemeente snijdt zich zo in eigen vlees. In de eerste plaats mist ze de kans dat plannen kwalitatief verbeteren door de inbreng van het bedrijfsleven. Ten tweede bemoeilijkt ze het werk van ondernemingen, wat de economie niet ten goede komt. En ze zorgt voor nodeloze vertraging omdat draagvlak ontbreekt. Deze nadelen vind je niet terug bij de projecten waarbij het bedrijfsleven wel betrokken is. Want die zijn er in Amsterdam uiteraard ook, zoals de ontwikkeling van de Gebiedsvisie Sloterdijk-West. Maar die betrokkenheid wordt  meestal veroorzaakt door individuele acties van omgevingsbewuste ambtenaren. Er bestaat in Amsterdam geen standaard aanpak voor het betrekken van het bedrijfsleven bij de beleidsvorming en dat is jammer voor alle partijen.

Op landelijk niveau is het betrekken van het bedrijfsleven onlangs wel geformaliseerd, dankzij een initiatiefwet van het CDA voor de MKB-toets bij nieuwe wet- en regelgeving. Het ministerie van Economische zaken hanteert deze toets en laat een Ondernemerspanel input geven alvorens nieuwe wet- of regelgeving wordt uitgewerkt. Een vergelijkbare aanpak zou op gemeentelijk niveau ook kunnen werken en ik zag recent tijdens een conferentie dat het gemeentebestuur zich positief toont.

Op deze conferentie spraken het Georganiseerd Bedrijfsleven Amsterdam en het gemeentebestuur Amsterdam over de participatie van het bedrijfsleven in de beleidsvorming. De nieuwe wethouder van Economische Zaken, Victor Everhardt stelde: “Om bureaucratie te voorkomen lijkt de instelling van een kleine ‘tafel’, waaraan binnen de activiteitenagenda wordt besloten tot een vorm van participatie, een effectieve aanpak.” In samenspraak met het bedrijfsleven zal de gemeente deze aanpak uitwerken.

Participatie van het bedrijfsleven in Amsterdam zal zo hopelijk normaal worden en een voorbeeld zijn voor veel andere gemeenten.

Hans Bakker
Voorzitter VNO-NCW Metropool Amsterdam

Delen via

Zoeken naar: