Kennisplatform voor noord holland
Jolanda Bakker
Bureau Hoofdstuk HR Advies

Samen bereik je meer

Teamontwikkeling is normaal gesproken al geen makkelijke opgave. Maar wanneer er ook rekening gehouden moet worden met (dreigende) coronamaatregelen, wordt de uitdaging zelfs groter. Want hoe houd je verbinding met collega’s als je niet meer even langs elkaars bureau kan lopen? En hoe weet je eigenlijk wat er als team te ontwikkelen valt als je elkaar alleen af en toe in een Zoom-vergadering ziet? Welke behoeftes leven er bij de verschillende teamleden nu samenwerken er totaal anders uit is gaan zien? Zijn de teamwaarden de juiste teamwaarden nog wel, nu samenwerking anders vorm krijgt vanwege het hybride-werken?

Anders samenwerken vraagt meer van het onderlinge vertrouwen in een team. Als teamleden niet meer fysiek in een ruimte werken is het nog belangrijker om doelen en verdeling van taken goed met elkaar af te stemmen. De klassieke team-ontwikkelthema’s zoals vertrouwen, aanspreken, onderlinge communicatie en gebruikmaken van elkaars talent zijn tijdens corona net zo relevant als daarvoor en sommige worden juist nog belangrijker.

Wat aandacht krijgt, groeit

Teamleden ervaren een teamsessie vaak als erkenning voor het feit dat het samenwerken veranderd is en het goed is om zaken met elkaar af te stemmen. Maar ook als erkenning voor het feit dat je als individuele medewerker onderdeel bent van een team. Een teamsessie geeft ook blijk van waardering voor de manier waarop teamleden hebben geschakeld en aangepast om het werk gedaan te krijgen. Het draagt bij aan het gevoel van in verbinding zijn met elkaar. Erkenning, waardering en verbinding zijn belangrijke ingrediënten voor werkplezier en het voorkomen van stressgerelateerde klachten.

Reflecteren en vooruitkijken

Een goede teamsessie is leuk en leerzaam, actief en reflectief. Zo biedt het de mogelijkheid om met teams aan de slag te gaan met thema’s zoals het versterken van elkaars talent, omgaan met elkaars verschillen, samenwerken en communicatie. Afhankelijk van de doelstelling kan een teamsessie benut worden om terug te kijken op de afgelopen tijd, reflecteren op wat het heeft gebracht en wat lastig bleek. Of de teamsessie is gericht op vooruitkijken, gezamenlijke teamdoelen stellen en afstemmen hoe ieders talent aan deze doelen kan bijdragen.

Een ervaren teamcoach van Bureau Hoofdstuk begeleidt teams op een constructieve en plezierige manier om aan de slag te gaan met team-ontwikkeldoelstellingen.

Delen via

Zoeken naar: