Kennisplatform voor noord holland
Jolene Hettinga-Zagers
EmpowerYou Arbeid en Organisatiepsycholoog & Loopbaancoach

Slim investeren in een Leven Lang Ontwikkelen

Het STAP-budget, de Leven Lang Leren-subsidies, de ontwikkeladviezen; in de afgelopen jaren zijn er, mede door corona, een breed scala aan ontwikkelsubsidies voor werkend en niet-werkend Nederland ingezet. Zeer interessant voor organisaties, maar hebben deze subsidies zin? Of is het een druppel op de gloeiende plaat?

Om dit te beoordelen is het nodig om inzicht te krijgen in welke skills een organisatie nodig heeft. Weet u welke dit voor uw organisatie zijn? Is er een vaardigheden-paspoort voor elke medewerker? Heeft uw organisatie inzicht in de ontwikkelpotentie van een medewerker?

Effectief leren
Hoe groot is het vermogen van uw medewerkers om nieuwe ervaringen en kennis direct om te zetten naar effectief gedrag in een snel veranderende wereld? Nick van Dam, professor op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO), geeft aan dat het belangrijk is dat niet alleen de high potentials binnen een organisatie zich doorontwikkelen, maar dat dit voor alle medewerkers opgaat. Leren in de praktijk, samen met anderen, is essentieel. Het zorgt voor een veel grotere kennisopname dan ‘formeel leren’ via boeken of e-learnings. De grootste factor die bepaalt hoe effectief iemand leert, is het persoonlijk reflectievermogen. Hoe beter men kan reflecteren, hoe beter men leert en effectief gedrag in nieuwe situaties laat zien.  

Wat betekent dat voor u? 
Het ontwikkelbeleid van de organisatie neemt een steeds prominentere positie in. Houdt daarom goed inzicht in welke skills er in uw organisatie aanwezig zijn. Eveneens is het van belang om oog op de toekomst te houden en de bijbehorende skill-set die dit vraagt. Is uw organisatie toekomstproof?

Maak een heldere afspiegeling van de aanwezige en latente skills van de medewerker en meet het leervermogen van deze skills. Op basis van deze informatie kunt u een concreet ontwikkelplan opstellen waarin het leervermogen, de motivatie en de vaardigheden van de medewerker samenkomen. Effectief ontwikkelen en deze ontwikkeling borgen vraagt om een plan. Wanneer u gedurende het hele proces de medewerker een belangrijke rol geeft in het ontwikkelproces, ziet u significant meer resultaat en is het de investering waard. Uit onderzoek blijkt dat wanneer medewerkers actief bij hun eigen ontwikkeling en die van de organisatie worden betrokken, zij zich veel meer willen inzetten voor de organisatie.    

Collectieve aanpak
Subsidies dragen bij aan het toegankelijk maken van ontwikkeling en LLO voor iedereen. Wilt u een optimale personeelsontwikkeling in de organisatie bewerkstelligen? Zorg dan voor een collectieve aanpak waarin duidelijk is waarin uw team zich ontwikkelt en wat dat bijdraagt aan de organisatiedoelen. Focus vooral op het leerpotentieel van elke medewerker, daar ligt een gouden kans én de toekomst!

Jolene Hettinga-Zagers
Arbeid en Organisatiepsycholoog & Loopbaancoach bij EmpowerYou

Delen via

Zoeken naar: