Kennisplatform voor noord holland
Werner Leermakers
LvH Corporate Finance Financiering

Spannende tijden voor de MKB fusie & overnamemarkt in 2023

Renteverhogingen, inflatie, macro-economische onzekerheid, teruglopend consumentenvertrouwen. En dat net nu de Coronacrisis zowaar achter de rug lijkt. Wat doet deze onzekerheid met de fusie en overnamemarkt in 2023?

De Nederlandse MKB markt voor fusies en overnames is in 2022 licht gegroeid ten opzichte van 2021. Ondanks alle uitdagingen bleef het aantal MKB-transacties in 2022 dus op een hoog niveau. Dit komt mede door de prominente rol die private equity speelt bij overnames.

Economische onzekerheid

In een onzekere markt zijn toekomstige winsten en daarmee de terugverdiencapaciteit van een overname lastiger te bepalen. Daarnaast worden transacties waarbij (bank)financiering een rol speelt mogelijk lastiger te realiseren.

Toch zullen ook in 2023 weer duizenden transacties worden afgesloten. Onze verwachting is dat de toegenomen onzekerheid zorgt voor moeizamere gesprekken tussen kopers en verkopers ten aanzien van prijs en voorwaarden. Kopers zullen hun opties beter wegen en meer tijd besteden aan het boekenonderzoek. Daarbij komt dat de resultaten van de afgelopen twee jaar beïnvloed zijn door de Coronacrisis en dus niet altijd maatgevend zijn voor toekomstige resultaten. Het waarderen van een onderneming (en daarmee ook het bepalen van de overnamesom) is lastiger geworden. Verkopers zullen rekening moeten houden met lagere biedingen.

Kopersmarkt of verkopersmarkt

Verkopende ondernemers kunnen nog altijd rekenen op interesse van kopers. Strategische kopers met een lange termijnvisie zullen ook in 2023 hun kansen benutten. Daarnaast zijn er ook voldoende investeerders met gevulde fondsen die ook hun slag willen slaan. Aan interesse lijkt het dus niet te ontbreken, met de kanttekening dat dit per sector verschilt.

Echter zullen kopers de toegenomen risico’s benadrukken en een lagere prijs willen onderhandelen. Of zij mitigeren de risico’s in een winstafhankelijke overnamesom, waardoor een groter deel van de overnamesom afhankelijk wordt gesteld van de toekomstige resultaten.

Conclusie

De MKB-overnamemarkt zal ook in 2023 levendig blijven, met voldoende interesse van zowel strategische kopers als van investeerders. Wanneer de onzekerheid in de markt toeneemt is een goede voorbereiding van cruciaal belang om een optimaal resultaat te behalen. Het verkopen van uw onderneming doet u meestal maar één keer. Zorg dus dat u goed beslagen ten ijs komt! Graag beantwoorden wij al uw vragen inzake waardebepaling of verkoop van uw onderneming.

Delen via

Zoeken naar: