Kennisplatform voor noord holland
Jeroen Veerman
VNO-NCW Noordwest-Holland Netwerken

Stop die stroom

Het is al jaren een doorn in mijn oog. Al die mensen die dagelijks de regio uit forenzen langs de A7, A9 en over het spoor. Ik vind het niet alleen vervelend dat hierdoor al die files ontstaan, maar het is minstens zo erg dat heel veel arbeidspotentieel en kennis elke dag de regio uitrijdt.

De data van het UWV vertelt ons dat meer dan 98.000 werknemers uit Noord-Holland Noord de regio verlaten om te werken, terwijl er slechts 34.000 naar ons toekomen. Dit leidt tot een negatieve pendel van meer dan 63.000 werknemers. Niet al die duizenden gaan door de tunnel of over de dijk om elders te werken, want per saldo ‘verliezen’ we ruim 6.000 medewerkers aan Zaanstreek/Waterland en 12.000 aan Zuid-Kennemerland en IJmond (inclusief Haarlem).

‘Wie zijn deze mensen?’ Die 98.000 forenzende werknemers duizelt nog wat na. Dat zijn twee Johan Cruijff Arena’s vol, of vijfmaal het AFAS-stadion volgestouwd. Totaal bedraagt het aantal werkenden uit NHN net geen 310.000, waarvan dus 30% buiten de regio werkt. Om met Sigrid Kaag te spreken: ‘Wie zijn deze mensen?’. Dat weten we dus niet precies. Wat we ook niet weten: waarom ze hun heil buiten de regio zoeken. Uiteraard wordt er veel gegist naar de redenen. Amsterdam en de Randstad bieden meer kansen of hogere lonen. Het zijn alleen maar de hoogopgeleiden die wegtrekken. In de regio kunnen wij ze niet bieden wat ze willen.Goed personeel: bittere noodzaak
Hoogste tijd om hier verandering in te brengen. Natuurlijk snap ik dat Amsterdam en de grotere bedrijven trekken, maar wij moeten onszelf als regio nog beter op de kaart zetten als interessante werkgevers. Dit is niet weer zo’n aloude en belegen oproep om de nuchterheid en bescheidenheid van ons af te werpen, maar gewoon bittere noodzaak om goed personeel aan te trekken. Er zijn tal van goede initiatieven die ervoor zorgen dat het bedrijfsleven uit de regio beter bekend wordt: Seed Valley, IT=Alkmaar, Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen. Laten we onze krachten bundelen en het wonen én werken in de regio tot een gezamenlijke aanpak maken van overheden en bedrijfsleven. Zo kunnen we een klein steentje bijdragen aan het personeelstekort in onze regio. In Noord-Holland Noord staan volgens het UWV ongeveer 10.000 vacatures open. Uiteraard zijn die niet 1-op-1 in te vullen met de forenzen, maar als we een klein deel van die bijna 100.000 hier weten te houden, dan schieten we goed op.

Jeroen Veerman
Voorzitter VNO-NCW Noordwest-Holland

Delen via

Zoeken naar: