Kennisplatform voor noord holland
Alka Shah
Londen & Van Holland Btw en internationaal belastingrecht

Transfer pricing biedt kansen en voorkomt kostbare geschillen

Waarom transfer pricing?

Vanaf het moment dat er tussen vennootschappen binnen een groep onderlinge transacties plaatsvinden is het verplicht transfer pricing (“TP”) documentatie op te stellen. Op verzoek dient deze documentatie aan de Belastingdienst beschikbaar gesteld te worden. De Belastingdienst wil namelijk beoordelen of de onderling gehanteerde verrekenprijzen “arms-length” zijn, dat wil zeggen vergelijkbaar met prijzen tussen onafhankelijke partijen.

Documentatieplicht

Van nationaal en internationaal opererende ondernemingen met een groepsomzet van minder dan EUR 50 miljoen verlangt de wetgever een algemene documentatieplicht. Hieraan kan in principe worden volstaan met het beschikbaar stellen van al binnen het concern aanwezige informatie. Echter raden wij u aan om dergelijke informatie vast te leggen in een TP-strategierapport (zie hieronder). Internationaal opererende vennootschappen die onderdeel uitmaken van een groep met ten minste EUR 50 miljoen omzet hebben een aanvullende documentatieplicht in de vorm van een groepsdossier en lokaaldossier en, bij een groepsomzet boven EUR 750 miljoen, een zogenaamd landenrapport.

TP-strategierapport

Dit is het kerndocument dat wij als regel eerst opstellen om de zakelijkheid van de verrekenprijzen te onderbouwen in overeenstemming met OESO-richtlijnen. Deze internationaal gehanteerde normen worden breed aanvaard door belastingdiensten en rechters. De kernonderdelen van dit rapport zijn:

  • Functionele analyse: Karakterisering van interne transacties met betrekking tot de verdeling van de onderliggende functies, activa en risico’s tussen groepsvennootschappen.
  • TP-methode: Selectie van de meest passende TP-methode uit de OESO-richtlijnen.
  • Vergelijkbaarheidsanalyse: Vergelijking van de intern overeengekomen prijs per type transactie met die tussen onafhankelijke partijen doorgaans met een benchmarkstudie.

Voordelen

Het op voorhand hebben van een TP-rapport heeft grote voordelen. Denk vooral aan het volgende:

  • Een verzekerde bewijspositie: Een deugdelijk TP-rapport verzorgt een sterke bewijspositie. Bij TP-geschillen moeten de inspecteur aantonen dat de door u gehanteerde prijzen onzakelijk zijn.
  • Fiscale optimalisatie: Het optimaal benutten van de verliesverrekeningsregels, de innovatiebox faciliteit en internationale Vpb-tarieven.
  • Financiering: Banken kunnen een TP-rapport vereisen alvorens een lening te verstrekken.
  • Mitigeren TP-risico van reorganisaties: Het is verstandig om vooraf te laten adviseren om mogelijke TP-risico’s wegens internationale herverdeling van functies, activa en risico’s in diverse landen tijdig te mitigeren.

Alka Shah
Londen & Van Holland

Delen via

Zoeken naar: