Kennisplatform voor noord holland
Rakesh Ghirah
Londen & Van Holland Associate Partner Indirect Tax | Tax lawyer | Publieke sector I Zorg I Programme Coordinator European Fiscal Studies

“VAT in the Digital Age”

De Europese Commissie heeft op 8 december 2022 het actieplan “BTW in het digitale tijdperk” oftewel “VAT in the Digital Age” gelanceerd. In het plan is het voornemen opgenomen om nieuwe btw- regelgeving in te voeren die het huidige btw-stelsel op verschillende manieren substantieel kan veranderen.

Hoewel het nu nog om voorstellen gaat, kunnen de plannen van de Europese Commissie een grote impact hebben voor bedrijven en overheden.

Waarom worden deze nieuwe btw-regels in de EU ingevoerd?

Onder het huidige btw-stelsel van de EU wordt veel fraude gepleegd met de btw. Voor de EU als geheel werd het btw-nalevings-gat in 2020 geschat op 93 miljard euro. Het btw-nalevings-gat was in Nederland in 2020 geschat op 1,7 miljard euro.

De fraude wordt deels veroorzaakt door complexe regels die niet goed aansluiten bij de moderne economie van nu (digitalisering en globalisering), zoals grensoverschrijdende dienstverlening en e-commerce. Met één druk op de knop heb je binnen korte tijd een pakketje uit China of uit de VS. Tegenwoordig zijn er meer webwinkels (84.100) dan fysieke winkels (82.100) in Nederland.   

Reden genoeg voor de EU om het btw-stelsel dus fraudebestendiger en efficiënter te maken

Wat gaat er veranderen?

  1. Er komen nieuwe regels voor (online) platformen

Kort gezegd houdt dit in dat platformen verplicht zijn om btw in rekening te brengen bij de eindconsument als de achterliggende leverancier dat niet zelf doet. Ook heeft de Europese Commissie verschillende andere btw-regels voorgesteld om de correcte inning van btw in de platformeconomie te waarborgen.

  1. E-Invoicing and Real-Time Digital Reporting (digitale rapportage verplichtingen)

Dit voorstel houdt in dat lidstaten bedrijven kunnen verplichten om e-invoices uit te geven. De e-invoice moet dan voldoen aan de Europese formats voor e-factureren. Daarnaast moeten met ingang van 1 januari 2028 transacties binnen de EU (B2B) binnen twee werkdagen na factuurdatum elektronisch worden gemeld aan de Belastingdienst.

  1. Eén btw-registratie voor heel de EU

Op 1 januari 2025 wordt een verplichte btw-verleggingsregeling ingevoerd voor alle B2B-leveringen van goederen en diensten waarbij de leverancier niet is gevestigd in de lidstaat waar btw verschuldigd is en zijn afnemer een btw-registratie heeft in die lidstaat. Verder zal het toepassingsgebied van de bestaande One Stop Shop (OSS)-regeling worden uitgebreid tot binnenlandse leveringen van goederen door leveranciers die niet gevestigd zijn in de lidstaat waar btw verschuldigd is.

Eveneens zal per 1 januari 2025 een nieuwe regeling worden ingevoerd voor het melden van alle grensoverschrijdende overbrengingen van eigen goederen binnen de EU.

Wat betekenen deze nieuwe btw-regels voor u?

Het is nog niet zeker of deze voorstellen van de Europese Commissie daadwerkelijk worden gerealiseerd. Wij adviseren in ieder geval deze voorstellen nauwlettend te volgen. Mocht u de mogelijke gevolgen voor uw organisatie willen bespreken, neem dan gerust contact op met het btw-team van Londen & Van Holland.

Delen via

Zoeken naar: