Kennisplatform voor noord holland
Raymond Paul Dernier
Energy Department Zakelijk energie advies

Verduurzaming van VvE’s – Hoe te verduurzamen met 40 kapiteins op 1 schip

Sinds jaar en dag ben ik als eigenaar van een appartement onderdeel van een VvE. Zoals u weet is er jaarlijks een ALV (algemene leden vergadering). Al een paar jaar zijn wij bezig ons appartementencomplex proberen te verduurzamen op 3 thema’s: zon op dak, isolatie en warmte. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Voor deze thema’s moeten we onder andere de economische, technische en met name de psychologische haalbaarheid toetsen. Verduurzaming is in deze tijden een no-brainer zou je denken. Helaas zit ons ‘brain’ ons regelmatig in de weg.

Hoe komt dit?

In iedere VvE zitten meerdere kapiteins op 1 schip: de eigenaren, de verhuurders, de huurders, de VVE-beheerder, de woningbouwcorporatie, de gemeente en de gemachtigde(n). Alle kapiteins hebben een eigen visie op vergroening en persoonlijk/financieel belang. De ene mening weegt zwaarder dan de andere, zo telt de gemachtigde mening soms letterlijk voor 10. Bovendien hebben de verschillende woningen binnen de VvE verschillende energieprestaties en huishoudboekjes. Vanuit deze wirwar aan belangen en belanghebbenden dient een gezamenlijk startpunt en koers bepaald te worden voor verduurzaming. Hopelijk vallen er onderweg niet te veel kapiteins buiten de boot en wordt er niemand gekielhaald.

Hoe bepaal je de koers?

Allereerst is het essentieel dat de huidige energiesituatie in kaart wordt gebracht in een integraal energieadvies. Vanuit hier kan gestuurd worden op het al dan niet doorvoeren van bepaalde verduurzamingsmaatregelen. Dergelijk advies omvat naast de te behalen energiebesparing en milieuwinst ook een businesscase inclusief subsidiemogelijkheden waarin alle wensen en eisen van alle kapiteins zijn geïncorporeerd. Bovendien kan er per woning bepaald worden wat maatregelen betekenen voor het energieverbruik en de energiefactuur van de bewoner. Tijdens een duurzaamheids-ALV kan iedere kapitein zijn/haar mening uiten over de maatregelen met de meeste energiebesparing en beste businesscase inclusief subsidies. Vervolgens stemmen alle kapiteins over de te volgen koers: de maatregelen welke hij/zij graag uitgevoerd ziet worden. Dit is altijd een spannend moment, waar vaart het schip naartoe?

Wat is de sleutel tot succes?

Uiteindelijk valt en staat een succesvol verduurzamingstraject met de psychologische haalbaarheid. Vaak ontstaat weerstand wat omgebogen dient te worden. Als alle (of het merendeel van de) kapiteins het eens zijn met de koers en eindbestemming wordt er verduurzaamd.

Gelukkig hebben onze adviseurs bij Energy Department genoeg ervaring om groene koers te houden. https://www.edepartment.nl/vve/

Delen via

Zoeken naar: