Kennisplatform voor noord holland
Jeroen Veerman
VNO-NCW Noordwest-Holland Netwerken

Voel me geen Beneluxer

Ik heb het op deze plek al vaker bepleit. Een goede samenwerking tussen Overheid en bedrijfsleven is essentieel om de regio Noord-Holland-Noord te laten groeien en floreren. Nu zijn wij in onze regio ‘gezegend’ met een grote dosis eigenwijsheid en een misplaats gevoel van achtergesteld te worden, maar bovenal vinden wij onze subregio veel belangrijker dan zoiets abstracts als Noord-Holland-Noord. Dit kwam bijvoorbeeld naar voren in het even geestige als ludieke “Amsterdam first, West-Friesland second”. Maar het zit ons dusdanig in de weg als we echt iets willen bereiken in Haarlem, Den Haag of Brussel. Natuurlijk heeft die eigenwijsheid ons in de Gouden Eeuw voorspoed en rijkdom gebracht, maar het ging pas echt goed lopen toen we gingen samenwerken. Jawel, op het niveau van het huidige NHN.

Dat “eigen subregio eerst”-gevoel zorgt er namelijk voor dat we niet het belang van onze regio voorop stellen, maar dat van Alkmaar, de Kop of West-Friesland. De Provincie, het Rijk of Europa kijken nu eenmaal naar samenwerking op het niveau van de regio (NHN) en houden er niet van als er binnen die regio niet met één mond wordt gepraat. De subsidie of financiële hulp gaat dan voorbij aan de regio, zoals we de laatste jaren vaak genoeg hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld Parkstad Limburg, een iets grotere regio dan de Kop van NH, heeft maar liefst 8 maal zoveel subsidie aan zgn regio deals binnengehaald. Kortom, samenwerken loont!

In verschillende rapporten die recent zijn uitgekomen werd het gebrek aan samenwerking nog weer eens pijnlijk duidelijk. De Rabobank heeft een prachtig rapport geschreven over de regio: NHN als tuin van innovatie. In dit rapport wordt krachtig opgeroepen om als regionale overheden, bedrijfsleven en onderwijs samen op te trekken. Nu gebeurt hier al het nodige voor, maar op het gebied van economische ontwikkeling, infrastructuur (mobiliteit en energie), woningbouw en arbeidsmarkt zijn er nog voldoende noten te kraken. Uit het Rabo rapport blijkt ook dat de NHN’er bovengemiddeld tevreden is en op de ladder van Brede Welvaart veel hoger scoort dan gemiddeld…… “ondanks het gebrek aan samenwerking”, zo lezen we tussen de regels door. Als we eens zouden samenwerken dan is onze regio niet te stoppen.

Ik snap dat voor de echte West-Fries, Texelaar of Alkmaarder Noord-Holland-Noord klinkt zoiets als Benelux voor een Belg of Nederlander. Je weet dat het bestaat, maar je hebt er niets mee. Maar zodra we die eigenwijsheid aan de kant zetten en gaan samenwerken dan kan NHN weer een glimp zien van die Gouden Eeuw.

Delen via

Zoeken naar: