Kennisplatform voor noord holland
Daan Kleinloog
Sprenkels & Verschuren Pensioenen en PA&PR

Voorbereiden op nieuw pensioenstelstel

Als gevolg van het in 2020 gesloten pensioen akkoord moeten álle pensioen regelingen in Nederland worden aangepast. In eerste instantie was de planning dat uiterlijk 1 januari 2026 alle pensioenregelingen in Nederland dienen te voldoen aan de aangekondigde nieuwe wetgeving. Begin mei is aangekondigd dat deze uiterste implementatiedatum opschuift naar 1 januari 2027, maar dat betekent niet dat werkgevers en ondernemingsraden of vakorganisaties nog niet in actie hoeven te komen.

Het is natuurlijk nog lang geen 2027, maar uiterlijk in 2024 moeten werkgevers definitieve overeenstemming hebben bereikt over de nieuwe pensioen regeling. Dat wil zeggen dat het volledige arbeidsvoorwaardelijke proces moet zijn afgerond, inclusief instemming van de medewerkers. Deze wijziging is geen kwestie van een paar punten afvinken, maar vereist serieus overleg én overeenstemming tussen werkgevers en medewerkers via ondernemingsraden en eventueel ook vakbonden. Een goed kennisniveau bij zowel werkgever als medewerkers is van groot belang om wijzigingen doorgevoerd te krijgen. Onbekend maakt immers onbemind.

Bij Sprenkels & Verschuren adviseren wij als onafhankelijk pensioenexpert dagelijks diverse werkgevers en ondernemingsraden. Zeker voor pensioenen geldt dat een advies concreet, helder en op maat dient te zijn. Elke onderneming vraagt – en krijgt – een persoonlijke benadering. Juist omdat het pensioen systeem zo complex is, met grote financiële consequenties voor werkgevers en medewerkers op de lange termijn.

In de startblokken

Aangezien er nu nog tijd is om je voor te bereiden op het gewijzigde pensioen stelsel, én omdat we echt wel snappen dat niet iedereen zo enthousiast is over pensioenen als wij, vinden wij het van belang om iedereen nu al in de startblokken te krijgen. Daarom hebben wij een website gelanceerd – www.wijzigingpensioen.nl – waarop in duidelijke taal en in grote lijnen wordt uitgelegd wat er gaat veranderen. Via de website is een gratis stappenplan te downloaden waarmee helder wordt welke stappen genomen moeten worden om op tijd klaar te zijn.

Met de site willen we bereiken dat de wijziging van het pensioenakkoord en de noodzaak om daarmee aan de slag te gaan op het netvlies van alle betrokkenen komt. Er is geen kant-en-klare oplossing, deze wijziging van het pensioensysteem vereist echt overleg tussen werkgevers en werknemers. Zeker is ook dat van werkgevers veel inspanning wordt verwacht. Daar kun je maar beter goed op voorbereid zijn.

Daan Kleinloog

Partner bij Sprenkels & Verschuren

Delen via

Zoeken naar: