Kennisplatform voor noord holland
Patricia Neijtzell de Wilde
Brantjes Advocaten Arbeidsrecht | www.brantjesadvocaten.nl

Voordelen van werken met AOW’ers

Werkgevers zijn geneigd het dienstverband te beëindigen als iemand de AOW-leeftijd bereikt. Ook worden zelden nieuwe mensen aangenomen die al AOW-gerechtigd zijn. Dat is een gemiste kans. Er zitten namelijk voordelen aan het in dienst houden en nemen van AOW’ers.

Arbeidsovereenkomst automatisch laten eindigen of toch niet?

In veel arbeidsovereenkomsten en cao’s staat dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd (pensioenontslagbeding). Partijen kunnen echter afspreken dat wordt doorgewerkt. Dat kan onder dezelfde voorwaarden of juist andere, bijvoorbeeld een andere functie, andere arbeidsduur, ander salaris en/of voor een andere periode.

Éénmaal opzeggen wegens AOW-leeftijd

Je mag maar één keer opzeggen wegens de AOW-leeftijd. Wil je die mogelijkheid openhouden? Zorg dan dat je vóór het bereiken van de AOW-leeftijd een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit en/of voor die tijd een brief stuurt waarin wordt bevestigd dat partijen afspreken dat het pensioenontslagbeding buiten werking wordt gesteld en de arbeidsverhouding doorloopt. Het is daarnaast raadzaam daarin te vermelden dat de bedoeling is de AOW-opzeggingsmogelijkheid open te houden, welke opzegtermijn geldt, welke regels bij ziekte, etc.

Kennis, ervaring, flexibiliteit, minder inkomensafhankelijk

AOW’ers hebben vaak een bulk aan kennis en ervaring, zijn geregeld flexibel inzetbaar, gemotiveerd en wellicht ook bereid niet voor de hoofdprijs aan de slag te gaan. Het scheelt mogelijk ook headhunters- en opleidingskosten.

Tijdelijk in dienst houden

Normaliter is een tijdelijk contract aansluitend op een vast contract niet mogelijk. Bij AOW’ers wel.

Langer verlengen

Je kunt meerdere keren verlengen. De ketenregeling geldt voor maximaal vier jaar met maximaal zes tijdelijke contracten. Alleen arbeidsovereenkomsten gesloten ná de AOW-leeftijd tellen mee.

Beperkte loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Standaard geldt een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar. Bij AOW’ers is dat 13 weken en dat wordt zelfs zes weken. De wijzigingsdatum is nog niet bekend, maar verwacht wordt ergens dit jaar.

Minder re-integratieverplichtingen

Re-integratieverplichtingen gelden voor 13 weken, maar dat wordt ook zes en alleen bij de eigen werkgever. Een plan van aanpak en re-integratieverslag zijn niet nodig, maar je moet wel maatregelen treffen om werknemers eigen of ander passend werk te laten verrichten.

Korter opzegverbod tijdens ziekte

Het opzegverbod tijdens ziekte is 13 weken. Ook dat wordt zes weken.

Lagere loonkosten

De loonkosten zijn lager, want er zijn geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd.

Kortere opzegtermijn, geen procedures

De opzegtermijn is één maand en er kan worden opgezegd zonder procedures.

Geen beëindigingsvergoeding

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst is geen transitievergoeding verschuldigd.

Patricia Neijtzell de Wilde
Partner, Brantjes Advocaten

Delen via

Zoeken naar: