Kennisplatform voor noord holland
Mr. Carlijn van Dijk
Jaeger Advocaten-belastingkundigen Advocatuur

Voorkom dat u opdraait voor btw-fraude

Als u goederen levert aan ondernemers in andere lidstaten van de Europese Unie kunt u onder bepaalde voorwaarden het btw-nultarief toepassen. U brengt dan aan uw afnemers geen btw in rekening.

In onze advocatenpraktijk zien wij dat de Belastingdienst bij menig ondernemer achteraf het btw-nultarief weigert. Aangezien de btw-naheffingstermijn vijf jaren bedraagt en goederen een hoge waarde kunnen hebben, kan het gaan om grote bedragen. U moet als ondernemer over de transacties alsnog omzetbelasting betalen. Als u deze omzetbelasting kunt verhalen op uw buitenlandse afnemer, is er niet veel aan de hand. Vaak lukt dit niet (meer). Uw klant is met de noorderzon is vertrokken en heeft niet aan zijn btw-verplichtingen voldaan. De Belastingdienst stelt dat sprake is van btw-fraude. Als de Belastingdienst vindt dat u wist of had moeten weten van btw-fraude, krijgt u een btw-naheffingsaanslag om de oren. Dit is ook het geval als u het vervoer van de goederen naar de andere lidstaat niet aannemelijk kunt maken. De Belastingdienst kan u naast een naheffingsaanslag ook een boete opleggen of het Openbaar Ministerie kan u zelfs vervolgen.

Ongewild betrokken

U moet alles doen wat redelijkerwijs van u kan worden verlangd om ervoor te zorgen dat uw transacties geen onderdeel vormen van een btw-fraudeketen. Wat redelijk is, is vooraf vaak lastig in te schatten. De Belastingdienst wijst achteraf graag met het vingertje. Indien sprake is van aanwijzingen van onregelmatigheden, dient u extra alert te zijn. Doet u dat niet, dan kan de fraude van uw afnemer ook uw probleem worden. De Belastingdienst verwacht dat u (minimaal) het volgende van uw afnemer onderzoekt:

  1. Controleer het btw-nummer in het systeem voor de uitwisseling van btw-informatie (“VIES”) en leg uw controle vast.
  2. Beoordeel het uittreksel van het buitenlandse handelsregister.
  3. Controleer de bestaansduur.
  4. Beoordeel het werkadres.
  5. Accepteer uitsluitend betalingen per bank waarbij de bankgegevens moeten corresponderen met de bedrijfsgegevens.
  6. Beoordeel de eigenaar (en zijn gevolmachtigden).
  7. Leg al uw (onder)handelingen schriftelijk vast en bewaar deze zeven jaren.

Bewijsmiddelen

Om aanspraak te maken op het btw-nultarief moet u ondermeer aannemelijk maken dat goederen van de ene naar de andere EU-lidstaat zijn verzonden. Als u minstens twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken kunt overleggen die onafhankelijk van elkaar zijn opgesteld, dan lijkt u voor het vervoer goed te zitten. Denk bijvoorbeeld aan een CMR-document in combinatie met een verzekeringsovereenkomst van het vervoer.

Deskundige bijstand

Mocht u in de toekomst geconfronteerd worden met een boekencontrole door de Belastingdienst of staat de FIOD op de stoep, aarzel dan niet om direct deskundige bijstand in te schakelen.

Mr. Carlijn van Dijk
Jaeger Advocaten-belastingkundigen

Delen via

Zoeken naar: