Kennisplatform voor noord holland
mr. Eva Jongepier
Fennek Advocaten LLP Arbeidsrecht

Wat mag in het kader van ontslag?

Het ontslagrecht blijft in beweging, soms zie je door de bomen het bos niet meer. Nog even de wijzigingen per 1 januari 2020 op een rijtje:

  • Voortaan is de werkgever de transitievergoeding verschuldigd vanaf de eerste werkdag indien het dienstverband op zijn initiatief beëindigd wordt. Let op: dit geldt ook voor een contract voor bepaalde tijd, dat niet verlengd wordt. Voor elk jaar dienstverband zal de vergoeding een derde van een maandsalaris bedragen;
  • Introductie van de cumulatiegrond. Ontslag is nu ook mogelijk wanneer verschillende ontslaggronden tezamen wel een redelijke grond voor ontslag opleveren, bijvoorbeeld de ontslaggrond ‘disfunctioneren’ plus de grond verstoorde arbeidsverhoudingen. Wel is het zo dat bij ontslag op basis van cumulatiegronden de rechter een extra vergoeding kan toekennen aan de werknemer van 50% bovenop de transitievergoeding;
  • De ketenregeling wordt verruimd: het is mogelijk drie tijdelijke contracten aan te bieden in maximaal drie jaar. Het volgende contract is dan automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Dit was twee jaar. Het kan zijn dat in een CAO andere afspraken staan;
  • Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers in vaste dienst te nemen. Werkgevers betalen vanaf 2020 namelijk een lagere WW- premie voor werknemers met een vast contract, dan voor werknemers met een flexibel contract. Dat kan aardig in de papieren lopen als veel met flexibele contracten wordt gewerkt;
  • De payrollwerknemer heeft recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de vaste werknemers van hetzelfde bedrijf;
  • Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van te voren oproepen. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepkracht recht op loon over de uren waarvoor hij was opgeroepen. Bij CAO kan de oproeptermijn worden verkort tot 24 uur.

    Na 12 maanden moet een werkgever een oproepkracht een aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst voor het gemiddelde aantal uren dat hij/ zij het jaar ervoor heeft gewerkt. Doet de werkgever dit niet dan heeft de oproepkracht recht op loon over dit aantal uren.

Kortom: nogal wat veranderingen. Wij helpen u graag indien u behoefte heeft aan verdere ondersteuning hierin.

mr. Eva Jongepier, arbeidsrecht advocaat Fennek Advocaten LLP

Delen via

Zoeken naar: