Kennisplatform voor noord holland
Patricia Neijtzell de Wilde
Brantjes Advocaten Arbeidsrecht | www.brantjesadvocaten.nl

Wijzigingen arbeidsrecht 2023

Prinsjesdag is geweest en Q4 is ingegaan, tijd om vooruit te blikken. Het arbeidsrecht gaat wijzigen vanaf 2023 met als doel een toekomstbestendige arbeidsmarkt, onder meer door het stimuleren van duurzame arbeidsrelaties. Een aantal wijzigingen, die mogelijk voor uw onderneming van toepassing zijn, staat hieronder.

Oproepcontracten afgeschaft 

Om meer loonzekerheid en roosterzekerheid te creëren, gaan oproepcontracten zoals nuluren- en min-maxcontracten in hun huidige vorm verdwijnen en worden deze – met uitzondering voor studenten en scholieren – vervangen door basiscontracten met tenminste een kwartaalurennorm.

Uitzendovereenkomsten beperkt in fase en duur en gelijke arbeidsvoorwaarden

Om werkzekerheid van uitzendkrachten te vergroten wordt Fase A wettelijk vastgelegd op 52 weken en Fase B (die direct ingaat na Fase A) verkort naar 104 weken. Dit betekent dat een uitzendkracht na drie jaar recht heeft op een onbepaalde tijd contract (Fase C). Uitzonderingen per cao zijn niet meer mogelijk. Ook moet sprake zijn van gelijke arbeidsvoorwaarden ten opzichte van werknemers die direct werken bij de inlener. 

Tussenpoos ketenregeling geschrapt 

Op dit moment wordt de ketenregeling (aantal toegestane opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten: maximaal drie in drie jaar) doorbroken als er meer dan zes maanden pauze zit tussen de contracten. Na zes maanden staat de teller weer op nul. Om te voorkomen dat werkgevers – door een pauze in te lassen – meer dan drie contracten kunnen aanbieden zonder dat een vast contract ontstaat, komt de tussenpoosregel te vervallen. Voor scholieren en studenten geldt een uitzondering. 

Creëren van wendbare ondernemingen in combinatie met duurzame arbeidsrelaties

Bedrijven moeten zich snel kunnen blijven aanpassen aan veranderende omstandigheden. Tegelijkertijd is van belang zekerheid van werkenden te vergroten en bepaalde concurrentie te verkleinen middels duurzame arbeidsrelaties. Door het kabinet aangekondigde maatregelen om dit te combineren zijn:

  • bevorderen dat werknemers van werk-naar-werk worden begeleid na beëindiging van het arbeidscontract;
  • deeltijd-ww, zodat werkgevers niet zelf voor alle loonkosten opdraaien bij tijdelijk minder werk;
  • verbeteren van de regeling rondom loondoorbetaling bij ziekte door in het tweede jaar in te zetten op terugkeer bij een andere werkgever.

Drie maatregelen t.a.v. ZZP’ers

Het zzp-schap kent voor- en nadelen. Om bepaalde nadelen (waaronder beperkte bescherming, gedwongen zzp-schap en schijnzelfstandigheid) te verkleinen is het kabinet voornemens maatregelen te gaan nemen langs drie lijnen:

  1. Inzet op een gelijker speelveld tussen contractvormen. Onder meer door een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, mogelijkheden om pensioen op te bouwen en beperking van de zelfstandigenaftrek;
  2. meer duidelijkheid over wanneer gewerkt wordt als werknemer en wanneer als zelfstandige;
  3. verbeteren van toezicht en handhaving op schijnzelfstandigheid.

Patricia Neijtzell de Wilde

Advocaat, Partner, Brantjes Advocaten

Delen via

Zoeken naar: