Kennisplatform voor noord holland
Hans Eelman
Credion Financieren. oplossingen voor bedrijfsleningen, vastgoed en liquiditeit

Zomerfeesten: Inflatie en belastingschulden als onuitgenodigde gasten

De zomerfeesten zijn, ook voor ondernemers, in volle gang, maar wel met enkele onuitgenodigde gasten: inflatie en belastingschulden. Deze indringers hebben hun stempel gedrukt op de dansvloer van de zakelijke wereld en zorgen voor een schaduw over de feesten. Dat de overheid als orkestleider tussentijds het stokje heeft laten vallen maakt het er niet duidelijker op.

Bij aanvang van 2023 waren bedrijven vol goede moed, met plannen die de groei en bloei van hun ondernemingen zouden stimuleren. Echter, het afgelopen halfjaar bracht uitdagingen met zich mee, waarvan inflatie een belangrijke speler was. De opwaartse druk op prijzen van goederen en diensten heeft geleid tot gestegen kosten. Materialen, grondstoffen en arbeidskosten zijn in prijs omhooggeschoten met gevolgen voor de winstmarges. Tijdens de zomerfeesten moeten we constateren dat inflatie als een onvermoeibare danspartner de economische dans blijft verstoren.

Alsof dat nog niet genoeg was, dragen de schaduwen van de coronajaren ook hun tol met zich mee. Tijdens de lockdowns en beperkingen bleven veel bedrijven drijven maar hebben ze nu toch te maken met de gevolgen. De opgebouwde belastingachterstanden hangen nog steeds als een donkere wolk boven hun hoofd. Deze schulden bemoeilijken het hervatten van een zorgeloze dans en beperken de financiële manoeuvreerruimte voor toekomstige investeringen.

Om succesvol uit de huidige situatie te komen, moeten bedrijven creatief zijn. Het is tijd om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden en innovatieve oplossingen te omarmen.

Daarnaast is het van cruciaal belang om samen te werken met de autoriteiten om belastingschulden te herstructureren en afbetalingsplannen op te stellen die haalbaar zijn. Zo kunnen bedrijven zich concentreren op hun kernactiviteiten zonder voortdurend achterom te kijken naar de schulden uit het verleden.

Het vergt vastberadenheid en veerkracht om te dansen te midden van uitdagingen. Door slimme aanpassingen en proactieve maatregelen kunnen bedrijven hun plek op de dansvloer behouden en zelfs een sterke performance neerzetten.

Laten we hopen dat de tweede helft van dit jaar een omslag brengt en de ongenode gasten, inflatie en belastingschulden geleidelijk verdwijnen, terwijl de harmonie van herstel en groei terugkeert op de dansvloer van het bedrijfsleven. Om straks te kunnen terugkijken op dit jaar als een periode van veerkracht en doorzettingsvermogen, waarbij bedrijven samen dansten in tijden van uitdaging en hun successen vieren op de tonen van hernieuwd succes.

Danst u echter in het donker, neem dan contact met ons op, we schijnen graag nieuw licht op uw situatie.

Hans Eelman – Credion Amsterdam (foto: Stefan Krofft)

Delen via

Zoeken naar: