Kennisplatform voor noord holland

De mensen van iPS maken het waar

Geplaatst op 27 juni 2022
De mensen van iPS maken het waar

iPS Powerful People is toonaangevend in personeelsdiensten voor de maritieme industrie wereldwijd, met detachering en uitzendwerk. Het bedrijf richt zich op drie branches: maritiem, civiele techniek en offshore energy, met de realisatie van en onderhoud aan windmolenparken op zee. Met name bij de laatste tak liggen stevige groeikansen, zegt directeur-eigenaar Patrick Mans. De ambities zijn hoog: binnen nu en vijf jaar streeft iPS naar een verdubbeling van de bedrijfsomvang. Autonoom, dus geheel op eigen kracht.

Mans is sinds 2011 werkzaam bij iPS, samen met mededirecteur Rob Kooijmans heeft hij enkele jaren geleden het aandelenpakket van één van de twee oprichters overgenomen. In 1988 is iPS in Leiden opgericht als personeelsleverancier voor de baggerindustrie en inmiddels is het hoofdkantoor gevestigd in Capelle aan den IJssel, met een Nederlandse nevenvestiging in Den Haag/Scheveningen. Actief in 35 landen over nagenoeg alle continenten, heeft iPS de laatste acht jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De grote kansen liggen bij de energietransitie en bouw van windmolenparken op zee. De opwek van duurzame energie is actueel, en wordt versneld onder meer door de geopolitieke dreigingen in Oekraïne – benadrukt Mans. Duurzaamheid is al een opdracht uit de klimaatakkoorden, maar de vraag naar alternatieve energie neemt toe met de ban op Russische fossiele brandstoffen. In Nederland en voor de Duitse kust staan al jarenlang grootschalige windparken. Maar ook elders in Europa, zoals in Frankrijk, komen de eerste projecten op gang. “De offshore windmarkt verplaatst zich snel”, merkt de directeur op.

Energieschaarste

Windenergie is ook voor andere landen het Ei van Columbus bij de huidige energieschaarste. “Momenteel lopen een hoop tenders in Amerika. Ook daar gaan ze met volle bak inzetten op offshore wind. Mede daarom heeft iPS begin dit jaar een vestiging aan de Oostkust geopend in Boston, als tweede naast het bestaande kantoor in Houston. “Dat doen we samen met een lokale partner”, aldus de directeur.

Vooruitdenken

Ook Mexico, de Baltische staten, het Midden-Oosten en Azië bouwen nieuwe windmolenparken voor de kust. In al die landen is iPS aanwezig en contracteert ter plaatse gekwalificeerd personeel voor opdrachtgevers in de offshore. “We denken vooruit met onze klanten”, legt Mans uit. “Als we weten dat er gebouwd gaat worden, beginnen we gelijk met werving en scholing van medewerkers in het betreffende land. Mochten de klanten dan van start gaan, dan zijn we in staat hen op dezelfde manier van dienst te zijn als hier in Europa.”

Nederland toonaangevend

Nederland staat al eeuwenlang bekend als zeevaartnatie én als land van de windmolens. “Die traditie heeft ons land een sterke internationale positie opgeleverd”, benadrukt de directeur van iPS. Ook al hebben de allereerste molens weinig meer te maken met de windturbines van nu, want die worden steeds groter en krachtiger. De benodigde kennis en expertise voor de bouw van offshore parken is voor een groot deel in Nederlandse handen. “Ook als het gaat om plaatsing van de molens op zee zijn er bijvoorbeeld nu nog geen Amerikaans gevlagde schepen die dat werk kunnen uitvoeren. Dat gaat allemaal via Nederland of elders in Europa”, aldus Mans.

Krapte

De krapte op de arbeidsmarkt is nijpend. Dat vraagt om investeren in mensen, benadrukt Patrick Mans. Voor de 1200 tot 1400 werkkrachten biedt iPS een grote mate van opdrachtzekerheid. “De uitzendmarkt is flexibel, maar wij kunnen bij alle grote spelers continu mensen leveren. Als een project afloopt is er weer vraag naar werk elders, en daarmee kunnen we onze uitzendkrachten een ‘vaste’ job aanbieden. Daarmee kan je mensen binden”, legt hij uit. Bij de werving en recruitment van gekwalificeerd personeel beperkt iPS zich niet alleen tot Nederland, want “hier is het vijvertje beperkt”, zegt Mans. “We hebben reeds acht jaar ook onze eigen recruiters in de Baltische staten.” Vaak verplicht de lokale wetgeving de opdrachtgevers ook gebruik te maken van medewerkers uit het betreffende land.

Rusland on hold

De huidige spanningen in Oekraïne zet lopende projecten in Rusland, onder meer aan de Kaspische kust, in de ijskast. In Oekraïne zelf is iPS actief voor opdrachtgevers bij Odessa aan het westelijk deel van de Zwarte Zee. Onder de vluchtelingen die nu naar West-Europa komen zijn ook Oekraïense arbeidskrachten die graag aan het werk willen. “Zeker nu in veel Europese landen voor deze groep geen werkvergunning meer nodig is, biedt dat kansen”, zegt Mans. “Maar ze hebben wel bijscholing en professionele training nodig.” Dat geldt voor meer uitzendkrachten met maritieme ervaring. “Niet iedereen heeft ook de benodigde papieren voor windenergie.” 

Corona

De oorlog in Oekraïne zorgt voor groei. “Zeker omdat energiebedrijven en overheden geplande investeringen voor windparken naar voren schuiven om los te komen van het Russisch gas”, benadrukt Mans. “Daardoor krijgen we het nu juist extra druk.” Anders was dat ten tijde van de coronapandemie, zeker in de eerste weken van de wereldwijde uitbraak in het begin van 2020. “Je wordt er ineens mee geconfronteerd. Dat was even spannend”, zo blikt de directeur terug op deze hectische periode. “Er volgde een paniekreactie in de markt. Concreet betekende dit dat alle vacatures werden bevroren. Iedereen die aan het werk was moest blijven zitten waar hij of zij zat. Er werd niet meer gereisd, er waren geen crew changes op de schepen.”

Creatieve oplossingen

Na vier tot zes weken nam de paniekreactie af en gingen opdrachtgevers in de offshore “denken in oplossingen, en vooral creatieve oplossingen.” De regels verschilden per regio en per land, en ze veranderden voortdurend. Dat resulteerde in complexe werkschema’s met werkwisselingen. “Mensen die naar Taiwan vlogen voor een klus van twee weken, moesten eerst twee weken in een overheidshotel in quarantaine. En bij terugkeer in Europa volgde weer een isolatie van twee weken. Dan was je in totaal anderhalve maand kwijt, maar het werk ging uiteindelijk wél door.” Niet alleen het omgaan met en vermijden van coronabesmettingen was en is nog steeds een uitdaging, zo ook het vaccineren van de medewerkers. “Dat ligt gevoelig en hoewel het aantal gevaccineerden toeneemt moeten we ook rekening houden met gewetensbezwaren.”

Onmogelijke mogelijk gemaakt

Corona lijkt wereldwijd op z’n retour, maar het virus is nog niet weg. “Covid kan zomaar weer de kop opsteken, in een andere variant. We weten niet wat er de komende winter weer kan gebeuren. Maar door de pandemie van de laatste jaren hebben we risicoanalyses uitgevoerd en zijn we beter voorbereid.” Juist de slagkracht en vooral veerkracht heeft ervoor gezorgd dat de maritieme sector zich snel heeft kunnen herstellen. “Schepen moeten varen, er zijn grotere havens nodig; juist om de economie en energietransitie door te zetten. Samen hebben we het onmogelijke mogelijk gemaakt in coronatijd.”

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: