Kennisplatform voor noord holland

Mobility as a Service belangrijke oplossing voor fileprobleem

Geplaatst op 27 november 2019
Deloitte

Van A naar B. Dat klinkt zo makkelijk maar is, zeker in de Randstad, toch vaak een hele toer. Elke dag weer staat een hele verzameling individuen in lange files. Een urgente maatschappelijke kwestie met ook nog andere nadelige aspecten voor milieu, omgeving en gezondheid. “Die vraagstukken kunnen we alleen gezamenlijk tackelen. Zeker als het gaat om mobiliteit”, zegt Maurice van den Oever, senior consultant bij Deloitte.

“Want hoe individueel ons ‘van A naar B’ traject ook is, uiteindelijk is er ook een gemene deler. In het vinden van die gemene deler én beter gebruikmaken van nieuwe technologieën en verschillende vormen van vervoer zit de kern van de oplossing van het brede mobiliteitsvraagstuk waar we nu voor staan”, aldus Van den Oever.  

Niet alleen de filedruk wordt ervaren als een probleem, individuele forenzen noemen bijvoorbeeld ook wachttijden, over moeten stappen en niet kunnen parkeren als belangrijke obstakels. En maatschappelijk gezien komen daar nog CO2-uitstoot, luchtvervuiling en congestie in de stad bij.

Geen ‘one size fits all’

In Nederland, en in het bijzonder in de Randstad, staan steden voor een aanzienlijke uitdaging: hoe kunnen de personen die we nodig hebben zich efficiënter en effectiever verplaatsen? “Er bestaat geen one-size-fits-all-oplossing. De dynamiek van alle onderlinge verschillen tussen al die verschillende individuen vereist in de eerste plaats dat we het grote plaatje gaan zien. Waar zit de aansluiting tussen die verschillen? Hoe kunnen we de vervoersstromen zo inrichten dat mensen er ook daadwerkelijk op vooruit gaan? Eén ding ligt vast: iedereen de auto uit en de trein in is níet het antwoord”, zegt Van den Oever.

Hij houdt zich bezig met de uitrol van MaaS: Mobility as a Service. “MaaS wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling in het oplossen van onze mobiliteitsvraagstukken. Juist door de brede visie op mobiliteit, aandacht voor nieuwe technologieën én de focus op netwerken, kun je maximaal inspelen op de individuele vervoersbehoefte.”

Wil je dat mensen zich anders van A naar B gaan verplaatsen, dan is een aantrekkelijk alternatief een absolute must. “Wat aantrekkelijk is, is ook weer voor iedereen verschillend en hangt samen met persoonlijke factoren als leeftijd en gezinssituatie. Om een succesvolle omslag te maken, kun je niet om al die verschillen heen.” MaaS stelt werkgevers in staat om beter op die individuele behoeftes in te spelen en zo een constructief mobiliteitsbeleid uit te rollen. “Dat vraagt niet per se om meer, maar wel om een andere en meer flexibele inzet van de werkgever. Op termijn geeft dat een duurzaam effect”, stelt Van den Oever.

Economische groei

Werkgevers kunnen via MaaS bijdragen aan meer reisgemak voor de gebruiker door ondersteuning tijdens de reis van deur tot deur, of aan een gezondere leefstijl als in de mix van vervoersmiddelen lopen of fietsen kan worden gestimuleerd. Uit onderzoek van Deloitte kwam naar voren dat MaaS ook kan leiden tot lagere kosten per reizigerkilometer als opties voor gedeeld vervoer worden uitgerold. Van den Oever: “Bovendien kunnen bedrijven aantoonbaar meewerken aan de CO2-reductie zoals die is vastgelegd in het klimaatakkoord. En last but not least: MaaS leidt tot economische groei, doordat de bereikbaarheid wordt vergroot en de filedruk afneemt.” 

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: