Kennisplatform voor noord holland

Dertig minuten gesprekken met CEO’s Aalsmeerse bedrijven

Geplaatst op 4 februari 2021
30 minuten gesprekken met CEO’s Aalsmeerse bedrijven

De laatste periode heeft wethouder Robert van Rijn digitaal gesproken met een aantal Aalsmeerse bedrijven. In deze 30 minuten gesprekken stonden de vragen: Hoe gaat het in je bedrijf en de sector? en Heb je ideeën die kunnen bijdragen aan de veerkracht van de economie van Aalsmeer? centraal.

Van Rijn heeft gesproken met Tom de Vries van Koninklijke de Vries / Feadship, Esther Gouwerok van Gouwerok Shipyard, Christiaan Sijnen van Gentlemen’s place, Tom van Iperen van Stieva metaal Groep, Royal FloraHolland, Jan de Groot van de Meerse accountants, Bob IJpelaar van Vliet Containers en Mart Pfeiffer van de Rabobank. Al deze bedrijven hebben hun eigen dynamiek en uitdagingen tijdens de coronatijd.

Economische agenda

Vorig jaar is de nieuwe agenda Economie en Recreatie & Toerisme Aalsmeer ‘Voor een Bloeiende Economie’ door de gemeenteraad vastgesteld. Het hoofddoel van deze nieuwe Economische Agenda is het versterken van de economische en toeristisch-recreatieve structuur in Aalsmeer. Een mooie ambitie maar al snel bleek de wereld te veranderen door de coronapandemie. Daarom is er bij de agenda direct een extra bijlage gemaakt om deze gevolgen in beeld te brengen. De agenda gaat uit van vier speerpunten. Eén van deze speerpunten is het stimuleren en verbinden van ondernemers. Dit was ook de rode draad bij deze gesprekken.

Hulp aan bedrijven

“Ik ben trots op onze Aalsmeerse bedrijven en hoe ze omgaan met de uitdagingen waar we met elkaar voor staan en hoe ze hier creatief mee omgaan,” zegt wethouder Robert van Rijn. “Als gemeente proberen we alle bedrijven zoveel mogelijk te steunen. Daarom hebben we naast de teruggaaf van het OZB-gebruikersdeel en het noodfonds ook ingezet op verbinden van bedrijven aan elkaar. Hiervoor is een mooi platform www.aalsmeerlokaal.nl ontwikkeld door de Zaailingen van vorig jaar. Op dit platform komen businessbanen en -events bij elkaar. Ik roep ook iedereen op om zich hierop aan te melden. Ook kijken wij nu samen met Christaan Sijnen en Nieuw Ondernemend Aalsmeer om het idee van hulp aan bedrijven verder vorm te geven.”

De komende periode voert de wethouder vooral gesprekken met de winkels, hotels en detailhandel om zo snel te kunnen schakelen als er een rol van de gemeente wordt verwacht.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: