Kennisplatform voor noord holland

Digitaal transformeren met Cisco Systems

Geplaatst op 16 november 2019
Cisco Systems

René Pluis is Lead Cyber Security voor het CDA-programma bij Cisco Systems Nederland. Cisco gebruikt technologie om ’s werelds grootste problemen op te lossen, zo luidt de slogan van het beursgenoteerde en wereldwijd actieve bedrijf. Pluis doet dat voor Nederland. En hij heeft zijn oog laten vallen op Westpoort, Nederlands grootste aaneengesloten bedrijventerrein: “Cisco wil lokale economieën helpen versnellen. In Nederland sluiten we aan bij de Nederlandse Digitale Agenda met ons digitale versnellingsprogramma. Westpoort is groot, begrensd en in beweging. Het kan daardoor een mooie showcase worden voor ons cybersecurity verzekeringen-initiatief.”

Pluis weet dat ondernemers op bedrijventerrein Westpoort hun bedrijven beter willen beveiligen. “Zij zijn klaar voor een digitale transformatie, maar veel mkb’ers denken tegelijkertijd dat Cisco te groot is om zich over hun type onderneming te ontfermen. Ik begrijp die reactie, maar deze is onterecht.” Hij zou graag een pilot uitrollen bij meerdere ondernemers tegelijk.

Het verschil met andere verzekeringen is dat de cybersecurity verzekering van Cisco insteekt op preventie. “Ondernemers kunnen zelf veel doen om te voorkomen dat hun digitale systemen onveilig en dus vatbaar zijn voor gevaar van buitenaf. Maar bedrijven willen vaak niet op die manier met ICT bezig zijn: Cisco neemt hen de preventieve security uit handen. Dat doen we graag voor meerdere bedrijven tegelijk, zo heb ik het voor ogen voor Westpoort.”

De cybersecurityspecialist vertelt: “Wij gebruiken technologie om bedrijven te helpen om digitaal te transformeren en hun data te beveiligen.” Nederland heeft een goede digitale infrastructuur en is derhalve uitermate geschikt voor de implementatie van Cisco’s wereldwijde programma Country Digital Acceleration (CDA). “Minister-president Mark Rutte heeft in 2017 met onze CEO afgesproken samen te gaan werken aan de Nederlandse Digitale Agenda met ons versnellingsprogramma. “Tijdens het bezoek van onze CEO Chuck Robbins begin deze maand, is de voortgang besproken met zowel Mark Rutte als Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid.”

Het Country Digital Acceleration-programma, of ook wel de Digitale Versnelling van Nederland, zet zich in op meer gebieden:

Stad en industrie veilig verbinden

Een gezamenlijke digitale infrastructuur, waar ondernemers en bewoners services van kunnen afnemen, zo schetst Pluis de technologische toekomst van bedrijventerreinen. “Dan kun je als overheid en ondernemers ook beter samenwerken. Als een stad als Amsterdam uitbreidt richting Westpoort, wordt de veiligheid van verbindingen nóg belangrijker. Connectiviteit is onze business en de digitale versnelling waar de overheid naar op zoek is, kunnen we hier laten plaatsvinden.” Het is duidelijk: de handen van de cyberspecialist jeuken om aan de slag te gaan. Nu de handen nog op elkaar krijgen. Wie weet wat Cisco wereldwijd – en ingezoomd op landelijke programma’s – voor elkaar krijgt, kan niet anders dan vol enthousiasme de marktleider op het gebied van veilige technologie in de arm te nemen.

Networking Academy

Onderdeel van Cisco’s programma Country Digital Acceleration (CDA) is bijvoorbeeld de Networking Academy. “In Nederland werken wij samen met mbo’s en roc’s om docenten te certificeren, zodat zij die vaardigheden doorgeven aan studenten.” Er kunnen bijvoorbeeld certificaten behaald worden voor het configureren en beveiligen van netwerken. “We hebben een groot tekort aan experts en vakmensen, wij dragen bij aan het oplossen hiervan.” Ook voor bijscholing, omscholing en verdieping kan men bij Cisco terecht. “Zo gaven we rond de invoering van de nieuwe privacywet AVG, bijscholing aan juristen: hoe kan technologie eraan bijdragen dat je geen privacyproblemen krijgt? Hoe gebruik je multi-identificatie voor je systemen?”

Pluis vertelt dat er zeer waarschijnlijk een certificering komt voor de AVG. “Daarmee kunnen ondernemingen worden ontzorgd door de verantwoordelijkheid voor de beveiliging van hun data over te geven aan gecertificeerde bedrijven.”

Smart city

Over de digitale hub Smart City & Buildings is Pluis erg enthousiast. “We bewegen met z’n allen richting steeds slimmere woningen, utiliteitsgebouwen en steden en dat gaat vele malen verder dan een lamp die aangaat als er iemand in de ruimte beweegt. Bij veel bedrijven heb je een badge nodig om de deur te kunnen openen, maar inmiddels weet de techniek achter die badge ook of jij wel geautoriseerd bent om die deur te openen: heb jij een werkorder? Ben je gecrediteerd? En die collega die je meeneemt naar binnen, mag die wel toegang worden verleend?”
In de haven van Hamburg komen dankzij Cisco vrachtwagens met lading precies op tijd aan: ze hoeven niet te wachten, zoals voorheen. “Daardoor raakte de stad verstopt. Dankzij track & trace en het ingrijpen op bijvoorbeeld verkeerslichten komen vrachtwagens precies op tijd aanrijden, zodat de container die ze ophalen meteen boven de truck wordt gehangen. Just in time.”

Van start-up naar scale-out

Entrepeneurship & Business Innovation is een loot aan het CDA-programma die start-ups helpt zich te ontwikkelen. Cisco helpt start-ups om de volgende stap te maken naar scale-out met persoonlijke coaching en laat bijvoorbeeld experts uit Silicon Valley het bedrijf doorlichten. “Kennisdeling helpt de economie vooruit: het gaat ons niet primair om verkoop, het gaat om mensen bij elkaar brengen en verder helpen. De rest komt wel”, aldus Pluis.

Digitale hubs voor veilig datatransport

Cisco richt ook digitale hubs in voor de gezondheidszorg. Pluis: “In bijvoorbeeld ziekenhuizen werken afdelingen zelf vaak wel digitaal veilig. Maar zodra ziekenhuizen gaan fuseren, en dat gebeurt nogal eens, staan ze voor een enorme digitale transformatie. Daar kunnen wij bij helpen.” Pluis brengt dan zelf zijn expertise in op het gebied van security en privacy. “Het Ministerie van Volksgezondheid richt zich erg op veilige mail in de zorg. Maar er komt ook bewustwording bij kijken: je wachtwoord niet op een briefje schrijven bijvoorbeeld.”

Een andere digitale hub is die voor door data aangestuurde infrastructuur. “Wij transporteren data en sluiten netwerken aan”, vat Pluis kernachtig de werkzaamheden van Cisco op dit vlak samen. Om dit vervolgens met een praktijkvoorbeeld uit te leggen. “In de haven van Rotterdam zijn sensoren geplaatst die meten hoe zout het water is: hoe zouter, hoe meer drijfvermogen. Dat betekent dat er grotere scherpen met meer diepgang de haven kunnen invaren. De data die sensoren meten, worden op ons netwerk aangesloten en van daaruit veilig naar het meetcentrum gestuurd.” Cisco helpt hiermee de haven een stap te zetten in hun ambitie de slimste haven ter wereld te worden.

Veilig datatransport

De data op zich is niet wat Cisco interesseert: het veilig transporteren ervan is de corebusiness van het bedrijf. “Wij beheren 275.000 netwerken voor onze klanten, en regelen en beveiligen hun datatransport.” Wereldwijd kijken werknemers van Cisco Talos in zes datacentra naar verkeerstromen op die netwerken en waar het doorheen gaat. “Het menselijke oog spoort de laatste omissies op: afwijkende code in data kunnen de nationale veiligheid in gevaar brengen. Wij werken dan ook samen met overheden, in vaak complexe cybersecurityzaken.”

René Pluis zit boordevol voorbeelden van hoe Cisco helpt ondernemingen en landen digitaal veilig én sneller te maken. Grote klanten in Nederland zien al jaren de meerwaarde van Cisco Systems. “Nu Westpoort nog”, glimlacht de cyberspecialist.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: