Kennisplatform voor noord holland

Doel Netwerk Circulair: Circulaire economie versneld opschalen

Geplaatst op 23 juni 2022
Doel Netwerk Circulair: Circulaire economie versneld opschalen

Om de circulaire bedrijvigheid in de regio Amsterdam versneld op te schalen, hebben ORAM en Port of Amsterdam samen het Netwerk Circulair opgericht. Giulietta Cohen is binnen ORAM verantwoordelijk voor de thema’s energietransitie en circulaire economie. Zij vertelt: “We willen die versnelling onder andere bereiken door bedrijven die circulair – willen – werken, samen te brengen.”
 
Giulietta vertelt dat in het Netwerk Circulair ook bedrijven zijn verenigd die zich onderscheiden door hun nautische functie. “Een aantal bedrijven heeft een kade aan het Noordzeekanaal en kan daardoor (rest)stoffen op- en overslaan. Bedrijven die niet watergebonden zijn, kunnen gebruikmaken van deze functie van hun ‘buurman’. Op die manier kun je bedrijfsprocessen nautisch aan elkaar verbinden en een netwerk vormen dat écht circulair werkt.”

Ze vervolgt: “ORAM is een netwerkvereniging en belangenbehartiger, dat laatste ook met name als het gaat over de ontwikkeling van de circulaire economie. De position paper die we hebben uitgebracht als Netwerk Circulair dient daarbij als belangrijke input.”

Versnellingskansen

In de position paper worden vijf belangrijke aandachtspunten genoemd om de circulaire bedrijvigheid in Amsterdam versneld op te kunnen schalen. Netwerk Circulair vraagt de gemeente en provincie aandacht voor deze punten. “Deze versnellingskansen liggen op het gebied van elektra, regelgeving, de overheid als launching customer, subsidie en feedstock”, aldus Giulietta. De Amsterdamse haven heeft te maken met netcongestie: er is niet genoeg elektriciteit voor circulaire bedrijven die willen opschalen, of voor nieuwe circulaire bedrijven. Netwerk Circulair vraagt om onder andere versneld in te zetten op beschikbaarheid van elektriciteit. De haven is bij uitstek geschikt voor circulaire procesindustrie, maar binnen de wet- en regelgeving is er onvoldoende milieuruimte voor de bedrijven in deze industrie. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) zou daarom onder andere meer capaciteit moeten krijgen op het gebied van complexere circulaire vergunningsverleningstrajecten.

Op het gebied van circulaire inkoop kan de overheid een rol spelen als opdrachtgever. Door op te treden als launching customers voor de circulaire industrie, kunnen deze bedrijven verder investeren in hun circulaire bedrijfsvoering. Secundaire grondstoffen – die voortkomen uit bewerking van aangeleverde reststoffen in de haven – concurreren met primaire grondstoffen. Een oneerlijke strijd, omdat die laatste nog goedkoper zijn. Netwerk Circulair ziet graag dat door middel van subsidies het speelveld gelijker wordt. 

Goede businesscase

Waar de energietransitie een heel meetbare component heeft: de besparing op CO2 binnen een productieproces, is dat bij de circulaire economie veel minder makkelijk, weet Giulietta. “Energietransitie heeft een duidelijke taal, circulaire economie nog niet. Dus de vraag is hoe je niet alleen tot een gezamenlijke taal komt, maar ook tot gemeenschappelijke ambities en realistische doelen.

Bedrijven werken met verschillende protocollen (EPE, CE, LCA, MKI en SDG’s) maar zien ook dat die niet altijd de impact zichtbaar maakt en dat de waarde die is toegevoegd niet altijd verzilverd kan worden.  Wij hebben daar interessante sessies over gehad, maar we komen steeds terug op de vijf punten in onze position paper. Als we die voor elkaar krijgen, kunnen bedrijven een goede circulaire businesscase maken en voor structurele productie en een consistente afzetmarkt zorgen.” Ze besluit: “We kunnen hier in Amsterdam echt pionieren: een voorbeeld vormen voor andere gebieden. We hebben niet alleen het Noordzeekanaal als belangrijke verkeersader, maar ook de kennis en investeringskracht. Alles komt hier samen. Als je circulair wilt pionieren, moet je hier zijn!”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: