Kennisplatform voor noord holland

Dolphin Marine Offshore en Industrie BV: ‘AIRITY is de oplossing voor het stikstofprobleem’

Geplaatst op 7 oktober 2021
‘AIRITY is de oplossing voor het stikstofprobleem’

“Innovatie zit in ons bloed”, vertelt ingenieur en directeur Michael Pieneman van Dolphin Marine Offshore en Industrie BV. “Het bedenken en toepassen van bestaande technieken om tot een oplossing te komen is één van onze dagelijkse taken. Wij voeren dit uit met een gemotiveerd team aan medewerkers. We hebben recent een innovatie bedacht voor de stikstofcrisis: wij hebben de oplossing om stikstofemissie tot een minimum, zeg maar tot nul, te reduceren.

De vraag is of de overheid hier klaar voor is. “Momenteel zit ons project in een proefstatus, maar we willen graag snel aan de gang om onze bijdrage aan de natuur, het havenbedrijf en alle processen binnen Nederland te leveren”, aldus Pieneman.


Circulair en integraal filterproces

De innovatie van Dolphin, genaamd AIRITY, bestaat uit de ontwikkeling van een circulair en integraal filterproces voor de verwijdering van ammoniak uit stallucht en mest op- overslag en – transportsystemen. Pieneman legt uit: “Een plantenextract gaat in de machine en dat neutraliseert de ammoniak naar nul, in combinatie met een onderdruk-roostervloer.”

Hij vervolgt: “Het systeem is circulair, omdat de opgevangen ammoniak wordt omgezet naar ammonium en kan worden gerecycled als meststof op het bedrijf, of via de industrie. Laatstgenoemde bespaart daarmee aardgas, wat nu wordt aangewend voor de productie van ammoniak ten behoeve van kunstmest. Optioneel is de toepassing van de opgevangen ammoniak in een brandstofcel, voor de opwekking van elektriciteit en warmte.”

Het systeem van Dolphin is integraal, omdat gelijktijdig stof- en geuremissies worden gereduceerd. Dit gebeurt door toepassing van de innovatieve ‘onderdruk’ stalvloer. Er wordt CO2-reductie bereikt doordat er 90% minder energie hoeft te worden gebruikt voor  stalventilatie. “Het filter is universeel toepasbaar op elk staltype, elke diersoort en op alle mest-opslagsystemen”, benadrukt de directeur. “Monitoring door middel van een online applicatie geeft procesbewaking en levert stikstofadministratie.”

Toepassing in de praktijk

AIRITY is volledig startklaar. De prototypen zijn getest en de ammoniakreductie is                      gevalideerd. De laatste aanpassingen in het ontwerp zijn doorgevoerd, waaronder de wens van het ministerie van LNV tot een integrale oplossing voor alle drie de stalemissies: stof, ammoniak en geur.

Pieneman vertelt dat ook de voorbereidingen voor serieproductie, online diensten, de service desk en de controlekamer klaar zijn. “Er is ook gedacht aan trainingen met online modules voor de veehouder en de serviceploeg. Er is een eigen QA/QC opgezet voor de borging van effectiviteit, kwaliteit en veiligheid van het proces. Er is een training en helpdesk beschikbaar voor de veehouders bij de opstart. De voorbereiding is twee jaar geleden al gestart en staat klaar voor opschaling.”

Bijdrage aan reductie van stikstofemissies

Het systeem is gericht op 100% verwijdering van de emissie van ammoniak uit stallen en mestopslagen. Het landelijk potentieel is de reductie van 55 kiloton ammoniak. Dit is equivalent met een gemiddelde reductie over de Nederlandse oppervlakte van 41.500 km2, van 70 mol stikstof per hectare per jaar. Dit is bij 10% uitvoering bijvoorbeeld gebiedsgericht Natura 2000.(RE: cijfers van de overheid 2018). In het natuurgebied waar deze oplossing wordt ingezet bedraagt de stikstofreductie 500 – 900 mol N/ha/jaar. De verminderde ventilatorcapaciteit draagt bij aan CO2-reductie.

AIRITY meent met deze oplossing ruim te kunnen voldoen aan de door de minister geplande vermindering van stalemissies, zoals geformuleerd in de Memorie van toelichting bij de Stikstofwet oktober 2020, hoofdstuk 6.1.7. Namelijk een bandbreedte van 30- 41 mol N/ ha/jaar reductie voor de periode 2020- 2030. In veel toepassingen wordt extra stikstofruimte vrijgemaakt ten behoeve van externe saldering.

Verdienmodel

Pieneman verklaart dat het verdienmodel voor het extern salderen van stikstofemissie en de vergoeding voor CO2-compensatie momenteel te beperkt zijn. “Bij ruimere inzet kunnen veehouders met deze installatie gewonnen stikstofruimte verkopen of leasen aan bijvoorbeeld bouwondernemingen die nu geen stikstofruimte hebben.”

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: