Kennisplatform voor noord holland

Elf nieuwe organisaties aangesloten bij Taalakkoord NHN

Geplaatst op 14 september 2020
Taalakkoord Noord-Holland Noord

Aandacht voor verbeteren lezen en schrijven onder medewerkers

Donderdag 10 september hebben nog eens elf organisaties zich aangesloten bij het Taalakkoord Noord-Holland Noord. Tijdens een (online) bijeenkomst ontvingen de organisaties hun certificaat. Zij zetten zich enthousiast in om laaggeletterdheid te bestrijden en de taalvaardigheid van hun medewerkers te verbeteren. Veel werkenden hebben moeite met de Nederlandse taal. Het Taalakkoord helpt organisaties om de taalvaardigheid van medewerkers te verbeteren.  Het Taalakkoord Noord-Holland Noord is een initiatief van Leerwerkloket NHN en Stichting Lezen & Schrijven, ondersteund door Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPAnhn).

De nieuw aangesloten organisaties zijn vier vestigingen van Amarant Bakkers: bakkerij Pater, bakkerij Kletersteeg, bakkerij Bouman en bakkerij Lammertinck. Daarnaast zijn het Leger des Heils NH, Care 4 Leren, Vaktaalacademie, Stichting Jeelink, Het Wereldcollege, Alkmaar Taal Thuis en Kop-Zorg aangesloten. Met hun aansluiting bij het Taalakkoord zetten deze organisaties zich in om de taal-, reken- en digitale vaardigheden van hun medewerkers te verbeteren. Want 1 op de 9 Nederlanders is laaggeletterd. Deze mensen hebben moeite met communiceren in het Nederlands, in woord en geschrift. Vanuit het Taalakkoord Noord-Holland Noord (NHN) krijgen werkgevers ondersteuning bij het stimuleren van hun werknemers om hun taalvaardigheid te verbeteren, door bijvoorbeeld Taal op de werkvloer of door scholing aan te bieden.

Goed werkklimaat

Eén van de aangesloten bedrijven is bakkerij Pater. HR-manager Renee Pater: “We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goede lees-, reken- en digitale vaardigheden hebben. We zien dat medewerkers hierdoor veiliger werken, er worden minder fouten gemaakt en de productiviteit en de kwaliteit gaat omhoog. Het zorgt ook voor een goed werkklimaat en draagt daarnaast bij aan het goed kunnen functioneren van onze collega’s in de dagelijkse maatschappij.”

Taalakkoord Noord-Holland Noord

In het Taalakkoord Noord-Holland Noord zijn afspraken voor de aanpak laaggeletterdheid vastgelegd, met duidelijke werkafspraken en taakverdeling. Het sluit aan bij het landelijke programma Tel mee met Taal (www.telmeemettaal.nl). Om taalvaardigheid in de regio te bevorderen, ondertekenden al meer dan 70 regionale organisaties het Taalakkoord NHN. Doet u ook mee? Kijk voor meer informatie op www.taalakkoordnhn.nl. Bedrijven en organisaties die interesse hebben om aan te sluiten, kunnen contact opnemen met projectleider Anita Metzelaar, telefoon 06 – 21 23 52 27 of e-mail anita@leerwerkloketnhn.nl.

Op de foto alle nieuwe aangesloten deelnemers.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: