Kennisplatform voor noord holland

Evos: Eén been in het heden, andere in de toekomst

Geplaatst op 14 juni 2022
Eén been in het heden, andere in de toekomst

Tankopslagbedrijven als Evos leveren een essentiële bijdrage aan de leveringszekerheid van brandstoffen, voor Nederland en voor elders in de wereld. Tegelijkertijd zijn tankopslagbedrijven nodig in de overgang naar duurzame energie en de transformatie van huidige waardeketens. “Met onze knowhow en onze faciliteiten spelen wij een cruciale rol in de energietransitie.”

In de Amsterdamse haven worden veel brandstoffen overgeslagen van kleine naar grote schepen en andersom. “Amsterdam is de belangrijkste benzinehaven ter wereld. Veel brandstofcomponenten worden hier aangevoerd vanuit raffinaderijen, op specificatie gemengd en verder vervoerd. Het aantal transportbewegingen en bijkomende benodigde diensten in de haven is enorm”, vertelt Martijn Schaeffer, commercieel manager van de Evos Amsterdam East terminal. “Evos is een cruciale schakel in die wereldwijde brandstoffenketen.”

Voortrekkersrol

Dat Amsterdam een mondiaal brandstoffencluster is, biedt de haven en de bedrijven hier de mogelijkheid een voortrekkersrol te nemen in de energietransitie, vindt Schaeffer. “Vanuit onze huidige rol zijn wij ideaal gepositioneerd om samen met onze klanten de overgang naar hernieuwbare energiedragers op te pakken en de supply chains van de nieuwe energiedragers te faciliteren.” Naast reguliere benzine slaat Evos nu al steeds meer biobrandstoffen op en over. Ook investeert het bedrijf in de brandstoffen van de toekomst, bijvoorbeeld in waterstof en in duurzame brandstoffen voor de luchtvaart. Duurzaam is ook bij het opslagbedrijf zelf de dagelijkse praktijk. “We werken aan het verminderen van onze carbon footprint en zijn betrokken bij diverse initiatieven en samenwerkingen met andere partijen, om de energietransitie in praktische zin vorm te geven.”

Duurzaam is de toekomst

“Duurzaam is ons doel. Fossiele brandstoffen zullen meer en meer plaatsmaken voor duurzamere brandstoffen. Deze transitie zal voor het wegvervoer, de luchtvaart en de maritieme sector verschillend verlopen. Infrastructuur, aanbod, productie, afnemers: op alle fronten zitten we in de overgangsfase van fossiel naar hernieuwbaar. Steeds meer auto’s zijn  elektrisch, vliegtuigen zullen overstappen op duurzaam geproduceerde kerosine, schepen van stookolie op andere brandstoffen en de petrochemische industrie op groene feedstocks. Dat gaat de komende decennia gebeuren”, vertelt Schaeffer. De groeiende vraag naar hernieuwbare energie in stedelijke gebieden, maar ook de behoefte aan verduurzaming van de industrie, de luchtvaart en onze leefomgevingen betekenen dat in toenemende mate nieuwe energiebronnen moeten worden opgeslagen. 

Meedenken over morgen

“Evos Amsterdam is onderdeel van het huidige energiesysteem. Tegelijkertijd investeren we in de overstap naar een duurzamer energiesysteem. Dit gaat uitstekend samen. Juist omdat we onderdeel zijn van het huidige systeem hebben we een goede uitgangspositie om te investeren in duurzame innovaties, om processen te ontwikkelen voor de opslag van nieuwe energieproducten en om mee te denken over aanpassingen in de supply chains van morgen. We optimaliseren onze huidige processen en investeren in energie-efficiency en hernieuwbare technologie. Zo stellen de opslag en het transport van waterstof weer heel andere eisen. We zijn strategisch uitstekend in staat om de op- en overslag van nieuwe energiedragers te faciliteren”, vertelt Schaeffer.

Samenwerking in H2A

Evos wil dat de sector en Amsterdam een hoofdrol spelen in de transitie. Dit vereist samenwerking met alle betrokken partijen. Mooi voorbeeld van zo’n stap in de toekomst is de samenwerking van Evos in H2A, een internationaal consortium dat een Europese importketen voor groene waterstof wil opzetten. “Port of Amsterdam, het Duitse Hydrogenious, het Franse Hysilabs, Electriq Global uit Israël en wijzelf brengen elk onze eigen expertise in en werken samen uit hoe we transport, opslag, release en distributie van honderd procent groene waterstof in Europa veilig en rendabel kunnen realiseren. De vraag naar groene waterstof zal de komende decennia flink toenemen, waardoor we ook waterstof zullen moeten importeren: alleen de lokale productie is onvoldoende. Daarom is een goed georganiseerde internationale distributieketen voor groene waterstof zo belangrijk. Het bijzondere aan dit project is dat wij meerdere waterstofdragers verenigen, en daarbij zowel onderlinge synergiën als specifieke toepassingsgebieden nastreven. We verwachten nog meer toetreders tot ons consortium”, vertelt Schaeffer.

Samenwerking is cruciaal om nieuwe ketens voor de productie van duurzame brandstoffen tot stand te brengen, benadrukt Schaeffer. “Van het afvangen en hergebruiken van CO2, tot het opwekken van groene elektriciteit uit windparken en zonnepanelen voor de groene waterstofproductie. In de Amsterdamse regio zijn alle partijen aanwezig die daar samen aan vorm kunnen geven aan de transitie. Evos wil in die keten op- en overslag, distributie en bewerking van duurzame energiedragers op zich nemen.”

Proactief en pragmatisch

Vooruitlopen op wat komen gaat, daar ligt bij Evos sowieso steeds meer de nadruk op. Het bedrijf hanteert daarbij een proactieve en pragmatische aanpak. “We verwerken grote internationale zeegaande volumes via de nieuwe zeesluis bij IJmuiden en de kleinere nationale en regionale binnenvaartvolumes. Ook zijn we technisch en qua veiligheid deskundig om de nieuwe duurzamere (bio)producten op te kunnen slaan. Zo bedienen we al nieuwe klanten die bijvoorbeeld biobrandstof uit verwerkte frituurolie of andere restproducten maken. Onze open blik en flexibele instelling zijn in dat opzicht een voordeel. We weten elkaar goed te vinden. En dat is belangrijk, want je hebt de bestaande bedrijven nodig om de transitie te maken”, zegt Schaeffer.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: