Kennisplatform voor noord holland

Extra ruimte voor opslag en innovatie bij Maja Stuwadoors

Geplaatst op 22 december 2022
Extra ruimte voor opslag en innovatie bij Maja Stuwadoors

Dit jaar bestaat Maja Stuwadoors 50 jaar. Dat is leuk en aardig. Maar wat voor de markt belangrijk is, is de opslagcapaciteit die vanaf januari 2023 groeit van 1 naar 3,5 hectare. Commercieel manager / Business Development Hans Starrenburg: “We verzorgen overslag met elektrische kranen. Qua elektriciteitsaansluitingen waren we er op tijd bij.”

In vogelvlucht: in 1972 neemt Kors Holleman het transport- en overslagbedrijf Maja over. Het bedrijf beschikt dan over een (1) kraan. In 2000 neemt Maja het Amsterdamse Overslagbedrijf J. van Dijke over. In 2007 worden de kantoren samengevoegd in de Amsterdamse haven en is Maja uitgegroeid tot een organisatie met een vloot van zeven drijvende kranen en een team van 40 ervaren en betrokken medewerkers. Een kwart overhead en management, en een dertigtal operationele vaklieden.

Hans: “Maja is een middelgroot overslagbedrijf in de Amsterdamse haven, gevestigd aan Pier Azië in de Coenhaven. We lossen zeeschepen met bulkgoederen en slaan over naar kleinere schepen en zorgen er voor dat de bulkgoederen direct in de loodsen van de fabrikanten opgeslagen worden. Een mooi voorbeeld hiervan is de kunstmestfabriek ICL op de kop van de Coenhaven. Nog niet heel lang geleden waren zand, grind en vele andere soorten bulkgoederen de basis van het bedrijf. We  zien de traditionele bulkmarkten zoals bijvoorbeeld kolen al enige tijd krimpen.

De laatste jaren zit  hergebruik van grondstoffen in de lift. Dat is in de haven goed te merken. Afval is grondstof geworden. We beladen steeds meer zeeschepen met schroot voor de staalrecycling. Bedrijven in de haven exporteren naar de Middellandse Zee, bijvoorbeeld naar Turkije. Naast schroot krijgen wij ook steeds vaker aanvragen binnen voor de opslag van recycle-producten uit de bouw en staalindustrie. Aan deze vraag kunnen wij nu niet voldoen: vandaar de uitbreiding van extra opslag.

Van 1 naar 3,5 hectare

Zowel Rotterdam als Amsterdam hebben geen overvloed aan terreinen vrij om bedrijven zoals Maja aan opslagruimte te helpen. Een terrein is niet direct het probleem maar wij zochten een terrein met een kade en een waterdiepte van 12 meter.  Dat maakte de zoektocht lastig. Onze huidige locatie is ongeveer 1 hectare groot en biedt uitsluitend gesloten opslag. De nieuwe locatie, vanaf begin 2023 beschikbare 3 hectare grond is geschikt voor open opslag en gaat voorzien worden van een vloeistofdichte vloer. Er is dus geen uitloging van opgeslagen producten naar de bodem mogelijk. De locatie is dus uitermate geschikt voor (tijdelijke) opslag van materialen voor de circulaire industrie.

Met de recente lage waterstanden werd duidelijk hoe kwetsbaar vervoer over water verder Europa in kan zijn. Schepen werden vanwege de beperkte diepgang maar gedeeltelijk beladen en je begrijpt wat dat betekent voor de kosten, planning en beschikbaarheid… Wij hebben met de uitbreiding ook de mogelijkheid om aangeleverde materialen direct over te slaan naar vervoer over weg en spoor of tussentijds op te slaan op 3,5 ha grond totdat er weer capaciteit beschikbaar is. Bestaande klanten kunnen opschalen en nieuwe klanten zijn van harte welkom om hun interesse kenbaar te maken. Denk hierbij aan bedrijven die zich bezighouden met het recyclen van producten, en de staal- en bouwindustrie. Meer dan globale gegevens als hoeveelheid materiaal en tijdsduur heb ik niet nodig om een berekening naar vierkante meters te maken. Er staan kranen klaar om producten omhoog te brengen en bergen te maken. Uitgerust met poliepen voor uiterst fijn draaisel tot grote brokken materiaal. Hefvermogens tot 150 ton. Kom maar op!”

Uitstootvrije overslag met elektrische machines

“Onze nieuwe terminal is helemaal groen. De kranen en graafmachines zijn elektrisch aangedreven. We nemen alleen diesel af voor het kleinere materieel zoals onze bobcats of bulldozer. Hoewel het er bij de beginfase voor het verkrijgen van deze terminal somber uitzag, vanwege capaciteitsproblemen kon geen elektriciteit geleverd worden, is het alsnog goed gekomen. Wij waren er met de aanvraag voor aansluitingen vroeg bij en krijgen het benodigde vermogen geleverd. Hiermee kunnen wij er voor zorgen dat wij een zeer lage stikstof en CO2 uitstoot hebben De positie die wij hebben kan voor bedrijven die moeten voldoen aan lage uitstootnormen een overweging zijn om voor Maja te kiezen..

Wij zijn verplicht om ons dieselverbruik aan te tonen door middel van een administratie. Voor onze nieuwe terminal is er dus zeer weinig inkoop van diesel. Maja is een van de eerste die dit aan de markt kan aanbieden. Voor grote ondernemingen en ook de overheid wordt het steeds belangrijker dat zij in hun aanbestedingen kunnen aantonen wat hun uitstoot is. Hoe lager hoe beter.”

Innovatie!

“De nieuwe groene terminal is innovatief, maar er zijn meer zaken die bijdragen aan de koers die wij willen varen. Onlangs behaalden Maja het certificaat van de internationale kwaliteitsnorm ISO 140001 vanwege het verbeteren van onze milieuprestaties. Voor onze kranen zijn we druk met het verkrijgen van de zogenaamde Green Award (greenaward.org) ter stimulering van een schonere en veiligere scheepvaart en een beter milieu. Vanwege de vergaande elektrificatie en energiezuinigheid komen we in aanmerking. Maja profileert zich in de recycling business en daar tellen deze kwalificaties mee. Het is van belang dat de hele keten volgens de beste technologie zo groen mogelijk bezig is. Met onze stationaire locatie leveren we dus een niet onaanzienlijke bijdrage, mede dankzij de aansluiting op het stroomnet.”

Personeel!

“Met de vergroting van onze capaciteit is er ruimte voor extra personeel. Deels ook vanwege wat vergrijzing. Het is voor alle technische branches zeer lastig om goeie mensen binnen te halen. Wij besteden er veel aandacht aan. Medewerkers van Maja hebben geen vastomlijnde functie. Het is belangrijk dat je met vertrouwen en gevoel met machines kunt werken. We heten nieuwe collega’s met ervaring in de scheepvaart, wegenbouw, agrarische sector en visserij van harte welkom.

In het verleden was er een opleiding tot operationeel personeel bij wat nu STC (stc.nl/home) heet. Compleet met stage’s en met kennis van maritieme zaken. De verschuiving naar kantoorwerk zorgt dat er geen passend onderwijs is dat aansluit op wat wij doen. Het komt er min of meer op neer, en dat zie je bij meer technische bedrijven, dat we personeel werven uit aanpalende branches en hen vervolgens intern opleiden. Bijvoorbeeld tot kraanmachinist, maar eigenlijk tot allrounder. De verdiensten voor havenwerk zijn overigens niet verkeerd.”

Kennismaken met Hans en Maja Stuwadoors, bijvoorbeeld om aanvraag te doen voor vierkante meters op de nieuwe terminal? Surf naar majastuwadoors.nl/ en geniet in ieder geval van de spectaculaire clipjes.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: