Kennisplatform voor noord holland

Focus op competenties verlost arbeidsmarkt van hoogspanning

Geplaatst op 13 januari 2020
Focus op competenties verlost arbeidsmarkt van hoogspanning

Steeds meer bedrijven voelen de krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar personeel door de ambitieuze plannen van overheid en bedrijfsleven rondom de energietransitie. Niet alleen in de energiesector zelf, ook in de bouw, transport en openbaar bestuur. “Waar vinden we de handen én de brains om die enorme ambitie te realiseren?”

Johan Stuiver is director strategy bij Deloitte Consulting. Hij is gespecialiseerd in regionale economische ontwikkeling en nauw betrokken bij het project House of Skills, waarbij al bijna 200 organisaties zijn aangesloten. “Om de hoge spanning van de arbeidsmarkt af te halen is het cruciaal dat we een skillsgerichte aanpak gaan hanteren voor het zoeken, matchen en behouden van personeel, in plaats van te focussen op alleen opleiding en werkervaring.” Dat betekent dat werkgevers niet langer moeten vragen om ’tien jaar werkervaring’ én dat werknemers moeten weten wat ze kunnen. “Iedereen moet op zoek naar zijn skillfactor. Dat maakt het niet alleen makkelijker om mensen te laten doorstromen van krimpberoepen naar groeiberoepen. Ook wordt duidelijker op welk vlak mensen zich nog moeten ontwikkelen om zijn kans op werk te vergroten”, vertelt Stuiver.

Beter matchen

House of Skills richt zich op het in praktijk brengen van die skillsbenadering. “Werkgevers leren er bijvoorbeeld hoe ze hun vacatures baseren op skills, werknemers horen er welke skills ze nodig hebben voor welke functies. Zo kun je beter toewerken naar een match tussen vacatureaanbod en werkzoekenden.” Bedrijven, kennisinstellingen, vakbonden, werkgeversorganisaties, O&O fondsen, UWV, ministeries en de SER hebben zich verbonden aan het project, dat als doel heeft om een hogere werkgelegenheid in Nederland te realiseren door een skillsgerichte aanpak. Deloitte werkt voor het HoS binnen het werkpakket businessmodelling en is ook een van de investeerders in het project vanuit de Deloitte Impact Foundation.

Driesporenbeleid

Meer aandacht voor skills is mooi, maar dat alleen lost het arbeidsmarktprobleem natuurlijk niet op. “Daarvoor moet je mensen goed begeleiden van school naar werk, of van werk naar werk, of van niet-werkend naar werk. Elk van die drie sporen vraagt om een andere benadering en elk spoor is hard nodig om de arbeidsmarktkrapte te helpen oplossen”, zegt Rob Dubbeldeman, managing partner publieke sector bij Deloitte. “Natuurlijk begint het bij het onderwijs aan de studenten nu – dat moet goed afgestemd zijn op de vraag uit de arbeidsmarkt. Maar mensen die zich laten omscholen en zich blijven ontwikkelen zijn ook van groot belang voor een arbeidsmarkt die in het teken staat van continue technologische innovatie.” 

Groeimotor economie

Stuiver en Dubbeldeman willen bedrijven (Investeer in talentontwikkeling!), onderwijs (Bied maatwerkopleidingen voor elk van de drie sporen!) en overheid (Pak de regie en faciliteer processen die zich richten op samenwerking tussen de verschillende partijen!) oproepen in actie te komen. “Dat komt de arbeidsmarkt én het vestigingsklimaat ten goede – je wordt een groeimotor voor de regionale economie.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: