Kennisplatform voor noord holland

Gebiedsontwikkelaar AM: Maatschappelijk gedreven ontwikkelen

Geplaatst op 27 maart 2023
Gebiedsontwikkelaar AM: Maatschappelijk gedreven ontwikkelen

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. De gebiedsontwikkelaar is landelijk actief en voorziet Nederland al jaren van allerlei nieuwe woonruimte en werk-, winkel- en vrijetijdsvoorzieningen. Wij spraken met conceptontwikkelaar Johan Snel en directeur Peter Heuvelink.

Wat doet AM precies?

Johan: “AM is een gebiedsontwikkelaar. We bedenken en ontwikkelen inspirerende en duurzame leefomgevingen, in de stad en daarbuiten. Denk aan bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden, om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. Steeds vaker worden deze functies gemengd, waardoor levendigheid en de houdbaarheid op termijn worden geborgd.”

Peter: “Ons werk doen we altijd samen met alle betrokken partijen van zo’n gebied. Denk aan de mensen die er al wonen, maar ook mensen die er willen wonen. We werken ook veel samen met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en overige vastgoedgebruikers.”

Johan: “We begrijpen dat onze plannen veel impact hebben op de directe omgeving. Vaak wonen er al mensen in het gebied waar wij een project gaan ontwikkelen. We gaan daarom altijd graag in gesprek met de bewoners en gebruikers van het gebied. Zij kennen de buurt en kunnen met hun verhalen ons helpen om erachter te komen wat wij met onze expertise aan de omgeving kunnen toevoegen.”

Een mooi project wat jullie werk in de regio illustreert is Deo Neo. Kunnen jullie hier meer over vertellen?

Johan: “Deo Neo in Haarlem is een goed voorbeeld van een binnenstedelijke transformatie die wij hebben gerealiseerd. Op een voormalig ziekenhuisterrein van het Kennemer Gasthuis hebben we een nieuw stuk stad ontwikkeld en het voormalige ziekenhuis is omgebouwd tot appartementen voor senioren met een restaurant in de voormalige ziekenhuiskapel.”

Peter: “Zoals bij al onze projecten hebben wij eerst het gebied van het desbetreffende project onderzocht. Wat voor gebouwen staan er? Wat moet er weg en wat kan er blijven? Wat heeft het gebied nodig? Maar ook: wie zijn de gebruikers en toekomstige gebruikers van het gebied en wat willen zij? Met die vragen ga je vervolgens puzzelen om uiteindelijk een buurt te ontwikkelen die voor alle partijen goed werkt.”

Johan: “Ons stedenbouwkundig plan heeft ervoor gezorgd dat Deo Neo goed aansluit op de aangrenzende buurten en het centrum van Haarlem. Doordat het ziekenhuis is behouden en is omgetoverd tot een zorgappartementencomplex, heeft de buurt nog steeds een connectie met het verleden. En gedurende het gehele proces hebben we intensief samengewerkt met de wijkraden en de omliggende buurten.”

Waar begint en eindigt jullie gebiedsontwikkeling precies?
Johan: “Het begint bij een plan, maar uiteindelijk willen we natuurlijk datgene wat wij bedacht hebben ook realiseren. Maar nadat onze projecten gebouwd zijn, zijn we niet direct vertrokken uit het gebied…”

Peter: “Wij willen juist meer doen dan alleen maar stenen toevoegen. We zijn bezig met een belangrijke woon- en leefomgeving van mensen en proberen daaraan betekenis te geven. Dat besef zie je terug in het gehele gebiedsontwikkelingsproces, waardoor we langdurig betrokken blijven bij onze gerealiseerde projecten.”

Kunnen jullie een voorbeeld geven van die betrokkenheid?

Johan: “Je kunt het zien bij onze gebiedsontwikkeling Landgoed Wickevoort in Cruquius, waar verschillende duurzame koop- en huurwoningen zijn opgeleverd. We hebben daar een beheervereniging opgericht waarvan de bewoners lid kunnen worden. Hierdoor kunnen ze gebruikmaken van verschillende gedeelde faciliteiten, zoals een huisje met gereedschap.”

Peter: “Nog zo’n voorbeeld: het Bajeskwartier in Amsterdam-Oost, een nieuwe woonwijk met 1.350 woningen op de plek van de voormalige Bijlmerbajes. Daar hebben wij een stichting opgericht waarbij de VvE’s van de woongebouwen een groot stuk openbaar gebied in eigendom krijgen. Hierdoor kan deze stichting straks zelf betrokken blijven bij het groenbeheer rondom de woningen, waardoor iedereen kan blijven genieten van een mooi stuk groen in de stad. Het laat zien dat wij als gebiedsontwikkelaar langdurig betrokken blijven bij onze gebieden.”

Nederland kent de komende jaren veel uitdagingen, ook op het gebied van bouwen. Hoe beweegt AM hierin mee?

Johan: “Uiteraard bewegen we mee met alle actuele gebiedsontwikkelingen die zich in Nederland voordoen. Een voorbeeld is klimaatsverandering waarbij we in Nederland steeds vaker te maken krijgen met extreem hete zomers, maar ook meer periodes met hevige regenval. In onze projecten kunnen wij aan deze transitie bijdragen door bijvoorbeeld het water langer vast te houden in onze gebouwen en onze openbare ruimte zo groen mogelijk te maken, zodat het gebied minder snel opwarmt en het regenwater daar ook beter kan infiltreren.”

Peter: “We zijn bijvoorbeeld ook bezig met het PanorAMa 2050, een vergezicht van de gebiedsontwikkeling van toekomstig Nederland. Wij zien dat Nederland voor enorme opgaves staat, zoals op het gebied van ruimte en duurzaamheid. We nemen onze rol daarin uiterst serieus en blijven de lat hoog leggen om ons daarin door te ontwikkelen.”

AM is gevestigd aan de Ptolemaeuslaan 80 in Utrecht. Voor meer informatie zie www.am.nl.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: