Kennisplatform voor noord holland

Gemeente en HOV delen stevige ambitie voor Den Helder

Geplaatst op 1 september 2020

Waar het hart vol van is, daar stroomt de energie naartoe. In het geval van wethouder Kees Visser en HOV-voorzitter Peter-Paul Solkesz is dat duidelijk Den Helder. De Coronacrisis is bepaald niet niks, de olie- en gasprijs is niet gunstig en een aantal ondernemers heeft het heel zwaar. Maar toch. Den Helder moet door: er is nog zoveel te doen en zoveel te winnen.

Om de financiële en maatschappelijke gevolgen van de Coronacrisis te verzachten is er vanuit het Helders steunfonds twee miljoen euro beschikbaar voor ondernemers. Voor de huisvestingslasten van retail- en horecaondernemers is een half miljoen euro gereserveerd. Ook is uitstel van betaling mogelijk voor onder andere de gemeentelijke belastingen. Tot en met 1 oktober mogen horecaondernemers bovendien in overleg hun terras uitbreiden.

“We doen wat we kunnen en helpen waar we kunnen”, vat wethouder Visser het pakket krachtig samen. “We bieden deze ondersteuning als aanvulling op de landelijke maatregelen. Het Rijk heeft aangekondigd gemeenten daarvoor te compenseren. Gelukkig heeft Den Helder een sluitende begroting. Bovendien rekenden wij niet op inkomsten die nu in andere gemeenten wegvallen, zoals parkeerbelasting. Parkeren is hier gratis.”

Visser schreef zelf zo’n 6000 ondernemers aan, om hen te wijzen op de gemeentelijke steunmogelijkheden. “Wij merkten dat lang niet alle ondernemers op de hoogte waren van de maatregelen die op hen van toepassing waren. Ik wilde hen daar persoonlijk op attenderen. Bovendien kunnen onze contactfunctionarissen hen ondersteunen.”

Perspectief bieden

Peter-Paul Solkesz, voorzitter van de Helderse Ondernemers Vereniging (HOV), is blij met debetrokkenheid van de gemeente. Solkesz en Visser kennen elkaar goed en hadden ook voor deze crisis al veel contact. “Dat is nog intensiever geworden”, bevestigt de HOV-voorzitter. “We delen dezelfde belangen: perspectief en licht aan het einde van de tunnel willen bieden. Hulp en steun geeft mensen soms net dat beetje energie om de rit uit te zitten.” Van ondernemers met wie het slecht gaat, krijg je niet altijd respons, weten de voorzitter en de wethouder. “Vaak is er sprake van schaamte”, aldus Solkesz. “Het is niet niks om je sores op tafel te gooien. Maar wij gaan met ondernemers in gesprek: wat is je grootste pijnpunt? Hoe kunnen we je helpen je eigen broek op te houden?” De voorzitter weet dat de gemeente geen toverstaf heeft en ook geen bank is. Wethouder Visser: “We proberen het bedrijfsleven maximaal te faciliteren, maar we hebben geen grote zakken met geld. We hebben het Noodfonds ter beschikking gesteld om de grootste nood te ledigen.”

Solkesz: “Ondernemend ging het voor de Coronacrisis heel goed: we hebben hier zeer gezonde bedrijven. Ook in gesprekken met de gemeente gingen de neuzen dezelfde kant op.” Visser: “We hebben als gemeente flink geïnvesteerd in het stadshart van Den Helder. Dat heeft z’n vruchten afgeworpen.”

Bereikbaarheid, economie en wonen

Maar nu is er zwaarder geschut nodig. Ook om de Helderse haven – die tegelijkertijd te kampen heeft met ongunstige olie- en gasprijzen –beter te ontsluiten. Wethouder Visser: “Het moet nog aantrekkelijker worden om hier te wonen en werken en voor bedrijven om zich hier te vestigen. Daarom zijn de thema’s bereikbaarheid, economie en wonen onze drie pijlers.”

Eén ondernemersvereniging

Om een betere gesprekspartner te kunnen zijn over juist deze onderwerpen kiest Den Helder voor een verenigd bedrijfsleven met één spreekbuis. Een grote stap voor de vijf ondernemersverenigingen. Solkesz: “Naast de HOV heb je Ondernemersvereniging Kooypunt, de Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad, de Detailhandels Federatie Den Helder en de Haven- en Scheepvaartvereniging. Zij hebben hun eigen expertise en we zetten de juiste mensen op de juiste dossiers. Maar we moeten ons als één presenteren om duidelijk te maken waar onze voordeur zit als gesprekspartner richting lokale en regionale overheden.”

De wethouder is er blij mee: “We moeten gezamenlijk uitventen waarvoor we willen gaan vanuit Den Helder: richting buurgemeenten, regio, provincie, Rijk en Brussel. Als het gaat over participatie in grote projecten, de ontwikkeling van de haven en industrieterreinen, is het bovendien beter voor de continuïteit om meteen met de juiste personen aan tafel te zitten.”

Kennis delen in vertrouwen

Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder. Visser en Solkesz houden van een stevige discussie, maar het bovenliggende doel is steeds de gemeente een stap verder brengen voor de inwoners en bedrijven. Solkesz: “We groeien naar elkaar toe door begrip voor elkaars standpunt te creëren en kennis te delen. We hebben een goede vertrouwensband en proberen op constructieve wijze wonen, werken en recreëren in onze gemeente en regio te verbeteren. Zodat het niet alleen aantrekkelijk is om hier vakantie te vieren, maar ook om hier te wonen en je inkomen uit te genieten.”

Stevige ambities

De Helderse haven is dé economische motor van de regio. Wethouder Visser. “De Koninklijke Marine investeert in nieuw materiaal en heeft nieuwe vacatures openstaan, goed voor de werkgelegenheid. Ons bedrijfsleven is een belangrijke partner van wie de Marine veel producten en diensten afneemt. Er ligt dan ook een stevige ambitie voor de maritieme sector, maar óók voor de energiesector. We investeren in de energietransitie: de nieuwe markt voor wind- en waterstof, platforms in zee, alle logistiek die daarbij komt kijken, de bereikbaarheid die cruciaal is. Maar recreatie en toerisme, de agrarische sector én de zorg hebben eveneens hun eigen uitdagingen. We zijn gericht op toerisme, tegelijkertijd dé voedingskamer van Nederland, maar moeten ook anticiperen op vergrijzing.” De opsomming zou menig ondernemer de moed in de schoenen doen zakken, maar Solkesz reageert bedaard: “De kunst is duidelijke keuzes maken en laten zien waar de kansen liggen. Je kunt ondernemers niet dwingen, maar je kunt ze wel hier naartoe trekken met gunstige omstandigheden.”

Visser: “We gaan een spannende tijd tegemoet, maar we zijn creatief en energiek en hebben het Helderse belang duidelijk voor ogen. We zien het zonnig in. We hebben hier tenslotte de meeste zonuren van Nederland!”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: