Kennisplatform voor noord holland

Gouverneur Spitsbergen akkoord met eerste veldtest voor opspuiten zee-ijs

Geplaatst op 10 mei 2024
Gouverneur Spitsbergen akkoord met eerste veldtest voor opspuiten zee-ijs

Nog deze maand start Arctic Reflections een veldtest, waarbij zij Arctisch zeewater over het ijs bij Svalbard (Spitsbergen) pompen. De startup wil met deze ogenschijnlijk eenvoudige techniek verdere krimp van ijs voorkomen. Arctic Reflections (AR) is een van de gewaagde protégés van CarbonFix, de Nederlandse katalysator voor baanbrekende klimaatoplossingen die financiële steun biedt aan innovatieve ideeën in de allereerste fase van ontwikkeling. Samen met gevestigde onderzoeksinstituten als de Technische Universiteit Delft en UNIS zet AR nu een belangrijke stap in het doorgronden en mogelijk verminderen van de effecten van klimaatverandering op het Arctische milieu.

Tijdens de proef wordt ijskoud zeewater over het oppervlak van het Arctische zee-ijs gespoten, waar het aanvriest en de ijslaag verdikt. Dit met een pompsysteem dat al tientallen jaren effectief wordt ingezet om ijswegen aan te leggen in Scandinavië en Canada.

Data

Data spelen een belangrijke rol. Met thermistoren wordt de dikte van ijs en sneeuw nauwkeurig gemeten, terwijl stralingsmeters het albedo van zowel de verdikte ijspercelen als de referentiepercelen monitoren . Door een combinatie van technieken, waaronder bemonstering van ijskernen en de continue monitoring van ijsdikte, lokale weersomstandigheden en inkomende en uitgaande straling, moet het experiment inzicht geven in de haalbaarheid en effectiviteit van ijsverdikking als strategie om de levensduur van Arctisch zee-ijs in de zomermaanden te verlengen.

Arctic Ice Thickening

De verzamelde gegevens worden straks publiek beschikbaar gesteld voor de wetenschap en gebruikt als basis om modellen voor ijsgroei en -dooi te valideren. Als de test succesvol is, zou dit de eerste stap kunnen zijn om Arctic Ice Thickening in te zetten voor het behoud van lokale natuurlijke habitats en zee-ijs als reflecterend oppervlak. CarbonFix steunt Arctic Reflections in deze samenwerking met de Technische Universiteit Delft en UNIS. Het doel: innovatie stimuleren en de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt, aangaan. Deze veldtest onderstreept ook de gedeelde overtuiging dat de combinatie van wetenschap en openbare data onmisbaar zijn bij elk initiatief gericht op de aanpak van deze uitdagingen

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: