Kennisplatform voor noord holland

Havengebied IJmond staat altijd op nummer één

Geplaatst op 21 augustus 2020

Samen werken aan omzetgroei. En toch ieder bedrijf autonoom. De bedrijven in de haven van IJmuiden zochten in 2013 naar mogelijkheden om meer bedrijvigheid in en om de haven van IJmuiden te realiseren en de aantrekkelijkheid van het gebied te verbeteren. “Met IJPOS halen we het beste in onszelf naar boven. Letterlijk én figuurlijk.”

IJPOS – kort voor IJmuiden Port Services – is opgericht in 2013. De bedrijven in de haven van IJmuiden concludeerden dat het ontbrak aan een ondernemersvereniging die zich specifiek richtte op het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de haven van IJmuiden én op het verhogen van de omzet van de bedrijven in het gebied. “Dat dat behoorlijk goed lukt, blijkt in elk geval uit de toegenomen onderlinge business de afgelopen zeven jaar. En ook hebben de contracten voor de nieuwe zeesluis van IJmuiden nu al 25 miljoen euro aan omzet opgeleverd. IJPOS heeft met verschillende bedrijven de krachten gebundeld bij de inschrijving voor dat werk door een gezamenlijk bidbook”, zegt IJPOS-voorzitter Henk Wessel.

Zes keer per jaar ontmoeten de ondernemers en medewerkers van de bedrijven die aangesloten zijn bij IJPOS elkaar. Een workshop cybercrime, een bedrijfsbezoek of een informatiebijeenkomst over verduurzaming in combinatie met een hapje en een drankje blijkt een gouden formule voor omzetgroei én een aantrekkelijker werkgebied. “Doordat we steeds beter weten wat we aan elkaar hebben en wat we bij elkaar kunnen halen, kunnen we elkaar ook beter helpen. Elkaar de bal toespelen: de door corona geïntroduceerde slogan ‘koop lokaal’ voeren onze bedrijven al heel lang uit in de praktijk. Dat klinkt heel filantropisch maar is gewoon zakelijk: samen komen we verder dan alleen”, zegt Henk Wessel.

Olievlek

Succes smaakt naar meer. Het ‘werkgebied’ van IJPOS is inmiddels uitgebreid van één naar tien vierkante kilometer – ook bedrijven uit de havens van Beverwijk en Velsen-Noord doen nu mee. Tegelijkertijd is het maximumaantal leden op vijftig gesteld. Dat is een bewuste keuze. “De krachtenbundeling die aan het succes van IJPOS ten grondslag ligt, vereist ook dat je elkaar écht kent. Bovendien komen op de bijeenkomsten directeuren én medewerkers, want vaak zijn het juist de medewerkers die elkaars expertise vinden en een praktische invulling geven aan het samen optrekken”, vertelt secretaris Mieke van der Kolk.

In datzelfde licht is IJPOS ook opengesteld voor een aantal maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen uit de buurt zoals gemeente Velsen, BIZ Havengebied IJmuiden, Citymarketing IJmuiden, ROC Nova College en GreenBiz IJmond. “Economische aantrekkelijkheid zit hem niet alleen maar in bedrijfsmatige activiteiten, maar ook in stageplaatsen, werkgelegenheid, veiligheid, duurzaamheid en vergroening van de haven. En ook daarvoor geldt: elkaar kennen is de belangrijkste stap naar elkaar iets gunnen.” Over de onderlinge solidariteit tussen de bedrijven hebben ze in de IJmond absoluut niets te klagen, zeggen Mieke van der Kolk en Henk Wessel. “Elk bedrijf heeft andere doelstellingen, is actief in een ander segment en op een andere schaal. Maar ze vinden elkaar uiteindelijk in een economisch sterke IJmond – dat gedeelde belang vormt IJPOS.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: