Kennisplatform voor noord holland

Het Techport Green Incubator programma: Samen aan de slag met innovatie in de maak- en onderhoudsindustrie

Geplaatst op 14 december 2023

Techport is een netwerkorganisatie van bijna honderd bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen die zich al tien jaar inzet voor meer goed opgeleide technici en meer innovatiekracht van industriële bedrijven in Noord-Holland, met een focus op de IJmond. Onlangs ontving een van de projecten van Techport, het ‘Green Incubator programma’ een bijdrage uit het Just Transition Fund. Programmaleider Gerik Ten Berge vertelt over dit programma en de ambities.

Wat houdt het Techport Innovation Centre Green Incubator programma in?
“Met Green Incubator ontwikkelen we een ‘one-stop-shop’ voor kennisopbouw en innovatieve ideeën ten behoeve van de energietransitie in de regio. Er worden learning communities opgericht rondom de thema’s make green, wat gaat over schoner en circulair produceren, energize green, ofwel energiezuiniger produceren en onderhouden en move green, wat gaat over schoner transport.” 

Hoe werkt innovatie in de maak- en onderhoudsindustrie?

“Grote bedrijven hebben eigen researchafdelingen die vanuit zichzelf innoveren. Andere bedrijven innoveren samen met klanten en toeleveranciers. Maar voor veel, vaak wat kleinere bedrijven is innoveren, hoe noodzakelijk ook, niet vanzelfsprekend. De kennis of capaciteit ontbreekt vaak. Daar hebben ze partijen voor nodig die daarbij kunnen helpen. Techport verbindt die bedrijven met kennis en middelen, met kennis- en onderwijsinstellingen en met elkaar.”

Kun je een voorbeeld noemen van een Techport samenwerking op het gebied van innovatie?

“Het Fieldlab Smart Maintenance werkt toe naar 100% voorspelbaar onderhoud aan installaties en is een mooi voorbeeld van hoe we projecten binnen Techport en binnen het Green Incubator programma vormgeven. Bij dit Fieldlab testen we samen met tien partijen met verschillende sensoren op pompen en motoren om te kijken hoe we het beste kunnen voorspellen wat er gaat falen in de installatie. Het Nova Collega gebruikt het Fieldlab weer om studenten op te leiden.”

Wat zijn de ambities van het programma? 
“Met het Techport Green Incubator programma hebben we de ambitie om 100 bedrijven, 100 werknemers en 200 studenten te ondersteunen of te betrekken bij de implementatie van groene innovaties in de maak- en onderhoudsindustrie. Het beoogde resultaat is de implementatie van 25 groene innovaties.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: