Kennisplatform voor noord holland

Hoe EVC krapte op de arbeidsmarkt oplost

Geplaatst op 20 november 2019
Hoe EVC krapte op de arbeidsmarkt oplost

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt zijn personeelstekorten onmogelijk op te lossen als organisaties alleen maar kijken naar diploma’s van een kandidaat. EVC Centrum Vigor biedt hierin een mogelijkheid. Zij valideert verworven competenties van mensen om de inzetbaarheid zichtbaar te maken voor henzelf en werkgever en te (laten) erkennen aan de hand van beroepsstandaarden.

De spanning op de arbeidsmarkt heeft een nieuw hoogtepunt bereikt, meldde het CBS dit voorjaar. In het eerste kwartaal van 2019 steeg het aantal openstaande vacatures naar een nieuw recordaantal van 277 duizend, een toename van 13 duizend vergeleken met het kwartaal daarvoor.

Vigor maakt competenties zichtbaar

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt zijn personeelstekorten onmogelijk op te lossen als organisaties alleen maar kijken naar diploma’s van een kandidaat. Want diploma’s zeggen veel, maar lang niet alles. In plaats daarvan zouden werkgevers juist veel meer moeten kijken naar inzetbaarheid en competenties: welke verantwoordelijkheden kun je met een gerust hart aan iemand toevertrouwen? En dat is bij uitstek wat Vigor via haar EVC-onderzoeken in kaart brengen.

Iedereen leert elke dag iets bij. Niet alleen tijdens werk, maar ook in hobby’s, vrijwilligerswerk en privésituaties. Nieuwe competenties ontwikkelt iemand vaak zonder dat hij zich daarvan bewust is. Een EVC-procedure van Vigor maakt deze inzichtelijk. Voor de medewerker en voor een werkgever.

Sinds 2016 kent EVC een nieuwe structuur, waarbij het een zelfstandige waarde heeft verkregen op de arbeidsmarktroute. Het kan leiden tot een directe kwalificatie in de vorm van een Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute.

Volwaardige kwalificatie

Vigor juicht het dan ook toe dat de minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute als een volwaardige kwalificatie heeft erkend. Inmiddels is dit al in meerdere sectoren formeel geregeld. In de installatietechniek, bouw, communicatiebranche, jeugdzorg, kinderopvang en gehandicaptenzorg wordt het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute al beschouwd als volwaardig diploma. Het is het begin van een veel bredere ontwikkeling.

Registratie in kwaliteitsregisters

Bij de registratie in kwaliteitsregisters voor beroepsgroepen speelt EVC inmiddels een belangrijke rol, zoals in de installatietechniek, het schoolleiders- en het jeugdzorgregister. Datzelfde fenomeen kan natuurlijk ook worden ingezet om tekorten op de arbeidsmarkt weg te nemen, zeker als het gaat om sectoroverschrijdende mobiliteit. EVC is dan een inzetbaarheidsdossier dat enorm kan helpen.

Tekorten oplossen

Door niet alleen naar diploma’s te kijken, maar ook de inzetbaarheid en competenties van een kandidaat mee te nemen, zou ook een groot deel van bijvoorbeeld het lerarentekort kunnen worden opgelost. Dit geldt evenzeer voor de zorgsector, transport/logistiek en industrie. Een EVC-traject is bij uitstek het middel om iemands inzetbaarheid inzichtelijk te maken en te kwalificeren.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: