Kennisplatform voor noord holland

ING-Bankier Braam: ‘Robotisering in industrie is cruciaal voor continuïteit van bedrijven en welvaartsgroei’

Geplaatst op 9 februari 2022
ING-Bankier Braam: 'Robotisering in industrie is cruciaal voor continuïteit van bedrijven en welvaartsgroei'

Het tekort aan technisch geschoold personeel is groot en de krapte op de arbeidsmarkt neemt hand over hand toe. Het personeelstekort bedreigt steeds vaker de continuïteit van de productieprocessen. Ook zet het een rem op de welvaartsgroei. Dit zijn ontwikkelingen die om een structurele oplossing vragen. Robotisering is een belangrijke pijler in de oplossing voor het tekort aan technisch personeel. En is daarnaast ook dé driver achter een stijgende arbeidsproductiviteit en welvaartsgroei in het algemeen.

Er zijn drie belangrijke redenen waarom versneld investeren in robotisering cruciaal is: 1) het effect van een oplopend tekort aan arbeidskrachten minimaliseren, 2) verstoringen in het productieproces door menselijk handelen zoveel mogelijk voorkomen, en 3) verhogen van de geproduceerde output. Met de inzet van robots wordt het productieproces flexibeler en minder kwetsbaar. Ook geeft robotisering een boost aan de productiviteit. Dit verhoogt de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie.

Onderzoek van ING

De robotdichtheid van Nederland ligt boven het gemiddelde. Toch staat Nederland als geïndustrialiseerd land nog buiten de wereldwijde top 10. Dat blijkt uit cijfers in bijgevoegde grafiek van de internationale robot federatie (IFR).

Onderzoek van ING naar arbeidsproductiviteit laat zien dat Nederland in de tien jaar tot aan de financiële crisis een jaarlijkse productiviteitsgroei van 6% kende. Maar deze groei is in het decennium daarna gehalveerd tot 3%. Hier ligt een direct verband met de afnemende groei van het aantal robots in dezelfde twee tijdsvakken, van +46% terug naar +18% in het decennium na de financiële crisis.

De afname van dit groeitempo is verontrustend. Het is daarom essentieel dat productiebedrijven investeringen in robotisering verder op gaan voeren. Hierdoor wordt de continuïteit gewaarborgd, de concurrentiepositie versterkt en een impuls gegeven aan de welvaartsgroei.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: