Kennisplatform voor noord holland

Inspirerende en duurzame leefomgevingen ontwikkelen: I am You

Geplaatst op 14 maart 2022
Inspirerende en duurzame leefomgevingen ontwikkelen I am You

Inspiring Space, dat is de visie, missie én passie van gebiedsontwikkelaar AM, die maatschappelijke uitdagingen in het hart van haar proces plaatst. Zij richt zich daarbij op de thema’s Gedurfde duurzaamheid, Inclusieve stad, Healthy urban living and working, Stad- en gebiedsmaker en Gelukkig leven. Hier zit een doordachte filosofie achter en bij alle projecten en processen staan die thema’s en de mens centraal.

Directeur AM Noordwest Peter Heuvelink en projectmanager Duurzaamheid Maarten Markus gaan daarom graag in op die maatschappelijke betrokkenheid, de impact daarvan én de gedurfde duurzaamheid waar AM prat op gaat.

Oplossingen bedenken

Maarten Markus: “Onze thema’s zijn onze maatschappelijke agenda en bij ieder project ligt de nadruk weer op een ander onderdeel. We zijn en blijven bij gebiedsontwikkelaar AM dan ook altijd bezig met het bedenken van oplossingen op weg naar een duurzame samenleving. Die oplossingen zijn niet alleen technisch, maar steeds vaker ook sociaal-economisch van aard. Bij gebiedsontwikkeling zetten we het liefst in op deelmobiliteit, daarbij rekening houdend met verschillende behoeften en inkomens. Of met het uitwisselen en opslaan van energie op gebiedsniveau met onze Buurtenergie-propositie, zodat de impact op het net wordt geminimaliseerd. Door circulair en conceptueel te ontwikkelen en te bouwen houden we daarnaast ook steeds meer rekening met de lange termijneffecten, dus over de gehele levensloop. En uiteraard nemen we ook klimaatadaptatie en zetten we groene maatregelen in. Samen met een groep van 25 collega’s en tal van partners werkt AM zo dagelijks aan oplossingen voor het verduurzamen van de leefomgeving. Er liggen op dat gebied nog héél wat uitdagingen en er valt dus ook nog héél wat te verwachten!”

Kwalitatief hoogstaand

“Een gebouw neerzetten kan bij wijze van spreken iedereen, maar AM legt de lat graag hoog”, vult Peter Heuvelink aan. “Dat valt ook terug te zien in onze ambities en betrokkenheid bij iedere opgave. We bedenken en ontwikkelen graag inspirerende en duurzame leefomgevingen, zowel in de stad als daarbuiten. Bijzondere en kwalitatief hoogstaande gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. Die functies worden steeds vaker gemengd voor levendigheid nu en houdbaarheid op termijn. Dat men onze visie en missie én de kwaliteit van onze projecten herkent en erkent, blijkt uit de vele prijzen die gebiedsontwikkelaar AM de afgelopen jaren in de wacht heeft gesleept. Een mooi referentieproject is bijvoorbeeld Landgoed Wickevoort in Cruquis (gelegen tussen Heemstede, Haarlem en Hoofddorp), waar een zorgterrein van 57 hectare wordt herontwikkeld tot bijzonder woongebied met sport-, zorg-, woon- en onderwijsvoorzieningen. Werelden die voorheen gescheiden waren, ontmoeten elkaar in Wickevoort. Een uniek project op gebiedsniveau, waar betrokkenheid en commitment leidt tot een hechte community.”

Gericht op de toekomst

Onder andere voor community building, maar ook op andere gebieden zoals participatie, placemaking en zorghuisvesting heeft AM specialisten in huis. Peter: “Ons personeelsbestand is ook verjongd in de afgelopen jaren. Dan krijg je andere gesprekken met en tussen collega’s en mede daardoor staan maatschappelijke thema’s steeds vaker centraal bij onze uitgangspunten. Met die thema’s zijn we in 2016 gestart, net na de vastgoedcrisis, maar we merken nu dat we daar zelf nóg sneller vooruitgang in moeten en willen boeken en ontwikkelen.” Maarten vult aan dat ontwikkelingen sowieso altijd al gericht zijn op de toekomst vanwege de vaak lange aanloop- en doorlooptijd van een project. “We moeten onszelf wel op de toekomst richten en op oplossingen die in of bij die toekomst passen. Het inpassen van je maatschappelijke ambities op lopende projecten is vaak lastig, niet onmogelijk, maar bij nieuwe projecten is het vanzelfsprekend. En dat zit zowel in grote als in kleine zaken.” Maarten en Peter stellen beiden dat AM met haar duurzame projecten ook probeert in te zetten op het stimuleren van bewust gedrag bij bewoners en gebruikers.             

Bajeskwartier

Maarten: “Zo willen we met Bajeskwartier op het terrein van de voormalige Bijlmerbajes de meest duurzame stadswijk van Nederland realiseren. Circulair gebouwd, waarbij maar liefst 98 procent van de materialen van de oude bajes wordt hergebruikt. Energieneutraal door het gebruik van zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen. Het ‘thermische grid’ wisselt warmte en koude uit in de wijk. Mobiliteit, waarbij alle bewoners met een handige app op elk moment van de dag een duurzaam vervoersmiddel kunnen huren. Natuurinclusief en klimaatadaptief ontworpen met de Groene Toren als hart van de wijk en absoluut icoon op het gebied van duurzaamheid.”
“Ook daar is de fysieke leefomgeving een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling en realisatie, net als een duurzaamheidsverslag. Ook is er ruimte gecreëerd voor het sociaal creatief collectief Bajesdorp om een nieuwe broedplaats te realiseren in het gebied. Bajeskwartier wordt een inclusieve wijk met veel ruimte voor design en kunst. Een broedplaats past daar heel goed bij en sluit goed aan bij het duurzame en groene karakter de nieuwe wijk.”

Alternatieve verdienmodellen

Zo zijn er heel wat voorbeelden van lopende projecten waarbij AM de lat hoog legt. Vaak wordt daarbij ook gezocht naar alternatieve verdienmodellen en ingezet op 10 tot 20 procent ruimte voor lokale en/of maatschappelijke ondernemers. Dus niet het zoveelste filiaal van een grote winkel- of horecaketen, maar plek voor kleinere partijen die dikwijls een specifieke rol spelen in de wijk. Peter: “Sinds wij met thema’s werken bij onze projecten is ons netwerk van samenwerkende partijen ook veranderd, merken wij. Niet alleen maar commerciële partners en fysieke projecten zijn belangrijk, maar vaak juist ook het verbeteren van de sociaaleconomische structuur in de wijk. Voorzieningen, werk, opleiding, ruimte voor ontmoetingen en het in beeld brengen en betrekken van groepen die al ergens wonen, het gaat om meer dan een gebouw of een gebied alleen. Inclusiviteit is vaak onderschat. Bij Hollandse Meesters in Amstelveen bijvoorbeeld, maken geïnteresseerden die woonachtig of werkzaam zijn in de vitale beroepen in de gemeente Amstelveen, en/of werkzaam binnen de gemeente Amstelveen, meer kans bij de toewijzing van de middeldure koopwoningen. Ook zijn wij bezig met het toepassen van Koopsmarter waardoor de woning bij aankoop bereikbaarder is voor deze specifieke doelgroep tevens is deze regeling ook van toepassing voor de volgende koper.”

Partner van de stad

Maarten: “We zijn doorlopend volop bezig met nieuwe uitdagingen en het oprekken van de regels. Het bouwbesluit (de basis van voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken, red.) zien we als ondergrens, maar we proberen altijd hoger in te zetten. We zoeken bijvoorbeeld aansluiting bij zogenaamde City Deals als ze passen bij onze ambities. We doen onder andere mee aan de City Deal rond Circulair en Conceptueel Bouwen, met de inzet op standaard grondgebonden houtbouw woningen. Ons ‘zusje’ BAM wonen is bezig met de ontwikkeling daarvan. Mooi als ook dat resulteert in een schaalbaar concept. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan meer schaalbare concepten, zoals ons eigen Nul op de Meter, een circulair prestatiemodel voor circulaire architecten- en bouwselecties, een klimaatchecklist voor klimaatadaptieve en biodiverse gebiedsontwikkeling en inpassing van deelmobiliteit als aanpak om het autobezit- en gebruik terug te dringen.”
Genoeg om trots op te zijn dus, maar ook nog genoeg uitdagingen op komst. Peter besluit: “AM wil binnen haar projecten graag een partner van de stad zijn bij het realiseren van oplossingen nu en op de lange termijn.”     

Foto: Beeld Bajeskwartier: www.bajeskwartier.nl

Delen via

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: