Kennisplatform voor noord holland

Internationale WSA-award voor IRMA-app

Geplaatst op 16 februari 2022
Internationale WSA-award voor IRMA-app

De combinatie Informaat, gemeente Amsterdam en de Stichting Privacy by Design heeft met project “IRMA – A digital wallet for your privacy data on your phone” de internationale WSA-award gewonnen in de categorie ‘Government & Citizen engagement’. Gemeente Amsterdam geeft met de IRMA-app uitvoering aan de ‘Agenda Digitale Stad’ en zorgt voor een toegankelijke dienstverlening: inwoners krijgen de regie over hun eigen gegevens via een digitale identiteit. Informaat heeft door een co-creatie design aanpak met de inwoners het UX-concept ontwikkeld en samen met de Stichting Privacy by Design gerealiseerd in de IRMA-app.

WSA is een uniek wereldwijd platform om lokale digitale innovaties te verspreiden, die bijdragen aan de doelen van de VN; combineren van moderne technologie met maatschappelijke impact op gelijkheid, toegang tot informatie en inclusiviteit. Dit jaar waren er 380 nominaties uit bijna 182 VN-lidstaten. Hieruit zijn er 40 gekozen als de meest opvallende.

Winnende IRMA-app

De winnaars van dit jaar zijn een uitstekend voorbeeld van hoe digitale oplossingen kunnen helpen om iedereen volwaardig mee te laten doen in de maatschappij. Met de IRMA-app kan iedereen een digitale identiteit krijgen en participeren in de maatschappij. Met de digitale identiteit in de hand kan iedereen gebruikmaken van voorzieningen. Bovendien geeft het inwoners volledige controle bij het delen van (persoonlijke) gegevens. Het is transparant welke gegevens gevraagd worden en voor welk doel deze nodig zijn.

“Als stad willen we onze dienstverlening zo simpel en toegankelijk mogelijk maken voor iedereen en tegelijkertijd op een veilige en verantwoorde manier omgaan met de data van Amsterdammers. Met IRMA deel je alleen de hoogstnoodzakelijke gegevens, data is niet centraal opgeslagen en de app laat duidelijk zien wat je deelt en met wie. IRMA laat zien dat privacy versus gemak geen spanningsveld hoeft te zijn, en daarom ben ik trots op de prijs die deze app heeft gewonnen”, aldus wethouder Touria Meliani Digitale Stad, gemeente Amsterdam

Designbureau Informaat

Informaat helpt organisaties met het ontwerpen en realiseren van digitale diensten op basis van gedeelde waarden, waar mensen en organisaties beter van worden. Diensten die echt van waarde zijn in het leven of werk van mensen.

Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam vindt het belangrijk om op een veilige en verantwoorde manier om te gaan met de data van inwoners. Tegelijkertijd wil de gemeente dat alle dienstverlening voor iedereen bruikbaar en toegankelijk is. De gemeente wil open en transparant zijn, ontwikkelt diensten met inwoners en voor inwoners.

Stichting Privacy by Design / SIDN

De stichting Privacy by Design is voortgekomen uit de Radboud Universiteit om de open privacy-vriendelijke digitale technologie van IRMA uit te rollen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met SIDN, de beheerder van het .nl-domein. SIDN beheert de IRMA-infrastructuur en werkt aan de doorontwikkeling van de IRMA-app.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: