Kennisplatform voor noord holland

JTF subsidie van 4 miljoen euro voor het project Vanadium Elektrolyt

Geplaatst op 6 mei 2024
JTF subsidie van 4 miljoen euro voor het project Vanadium Elektrolyt

JTF IJmond heeft binnen één jaar al negen projecten goedgekeurd gekregen. Het project Vanadium Elektrolyt uit staalslakken is vorige week beschikt en er is 4 miljoen euro toegekend aan de projecteigenaar Phoenix Metals in IJmuiden. Het project wint het scheikundig element vanadium en andere waardevolle componenten uit staalslakken om deze toe te passen in Flow Batterijen, essentieel voor de energietransitie.

Het doel van Phoenix Metals is om een hydrometallurgisch proces op te schalen voor de winning van onder andere vanadium uit staalslakken, met als primair doel de maak van een batterijkwaliteit vanadium elektrolyt. Er is een toenemende vraag naar vanadium voor toepassing in de Vanadium Redox Flow Batterij (VRFB), een hoogwaardig, slijtagevrij energie opslagsysteem met een lange levensduur. De VRFB heeft 5 keer meer oplaadcycli dan Lithium-ion batterijen, ze zijn milieutechnisch veiliger en gemakkelijker te recyclen.

Ambitieus project

Na het afronden van de procesontwikkeling op laboratoriumschaalgrootte wordt een pilot plant gebouwd om circa 500 ton aan staalslakken te verwerken. Naast vanadium worden ook andere waardevolle elementen teruggewonnen waardoor de grondstoffen-efficiëntie en circulariteit van het staalproductieproces wordt gemaximaliseerd.

Het project levert ook het ontwerp voor een commerciële fabriek om tot 500.000 ton staalslakken per jaar te verwerken. Om de ambitie te kunnen realiseren zijn er goed geschoolde werknemers nodig.

Opleidingsplan

Phoenix Metals ontwikkelt ook een leerplan om 20 werknemers te scholen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen eveneens deelnemen aan deze specifieke opleiding. Binnen het project is een batterijdemonstratie gepland waarbij praktijkleerplaatsen zullen worden aangeboden om ervaring en kennis te verkrijgen in verband met het opereren en onderhouden van dit soort nieuwe batterijsystemen. Daarnaast zal er gekeken worden naar praktijkleerplaatsen in de procestechnieken, om zodoende ook capaciteit te bouwen voor toekomstige banen op dergelijke hydrometallurgische fabrieken.

Meer informatie, zie www.phoenixmetals.nl

Just Transition Fund

JTF staat voor Just Transition Fund en is een EU subsidie met steun van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Castricum, Velsen, Heemskerk en Uitgeest.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: