Kennisplatform voor noord holland

Klimaatbestendige nieuwbouw in Blaricum en Laren het nieuwe normaal

Geplaatst op 17 maart 2022
Klimaatbestendige nieuwbouw in Blaricum en Laren het nieuwe normaal

Samenwerkende overheden hebben afgesproken in de ‘Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw in MRA en Noord-Holland’ om klimaatbestendige nieuwbouw op te nemen in het beleid. Dat betekent dat binnenkort klimaatbestendigheid – aanpassing aan hitte en wateroverlast – in plannen voor nieuwbouwwoningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland wordt meegenomen als criterium. Aan de overeenkomst is gewerkt door provincies, gemeenten, waterschappen, en door bouwbedrijven, projectontwikkelaars, groenondernemers en andere maatschappelijke partners.

Het klimaat verandert en tegelijkertijd is de bouwopgave groot. Daarom heeft de MRA met het programma ‘MRA Klimaatbestendig maken’ het initiatief genomen om regionale afspraken te maken over klimaatbestendige nieuwbouw. Zo kan de bouwopgave op een klimaatrobuuste manier worden uitgevoerd. Ook ontstaat een gelijk speelveld tussen bouwbedrijven en overheden.

De bestuurlijke trekkers van het programma, wethouder Robbert Berkhout van Haarlem en Peter Smit, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, zijn tevreden met het resultaat tot nu toe. “De bebouwde omgeving is kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Wateroverlast, hitte, droogte en wind spelen een steeds extremere rol”, zegt Smit. “Tegelijkertijd staan gemeenten voor grote bouwopgaven. Deze intentieovereenkomst is een belangrijke stap vooruit om samen de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland klimaatbestendig te maken. Om er zo voor te zorgen dat we ook in de toekomst op een prettige manier kunnen blijven leven in deze mooie en waterrijke, maar kwetsbare omgeving.”

Samenwerken aan de toekomst

De afgelopen maanden hebben meer dan 40 organisaties intentieverklaringen ondertekend. Op 2 maart werd dit gevierd tijdens een bestuurlijke bijeenkomst voor alle deelnemende partijen. Hier spraken zij de intentie uit om in elk nieuwbouwproject te voldoen aan specifieke uitgangspunten en basisveiligheidsniveaus. Thema’s als hitte, droogte, extreme regenval, gevolgen van overstromingen, natuurinclusief bouwen en biodiversiteit spelen hierin een rol. De uitgangspunten en basisveiligheidsniveaus hebben als doel om de leefbaarheid van een gebied te vergroten en het risico van schade door de gevolgen van klimaatverandering zo klein mogelijk te maken.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: