Kennisplatform voor noord holland

Manifest voor een bloeiende technische arbeidsmarkt in de Noordkop

Geplaatst op 21 juli 2023
Manifest voor een bloeiende technische arbeidsmarkt in de Noordkop

Een gezonde aanwas van technisch opgeleid personeel is van groot belang voor werkgevers in de regio. Om hun bedrijven draaiende te houden, te innoveren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Om hieraan bij te dragen hebben overheid, onderwijs en bedrijfsleven de krachten gebundeld. Samen willen zij de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs verbeteren. 6 juli 2023, hebben de deelnemende overheden, onderwijsinstellingen en organisaties het manifest ‘Met technologie samen bouwen aan de regio van de toekomst’ onderschreven. Met als doel voldoende technisch geschoold personeel te interesseren, op te leiden en te werven voor de sectoren techniek, maritiem en energie.

De regio Kop van Noord-Holland heeft bijna alles in huis om een belangrijke rol te spelen bij de energietransitie, innovatie, het midden- en kleinbedrijf en de Koninklijke Marine. Zoals een uitstekende gasinfrastructuur, een grote haven en veel expertise op het gebied van scheepvaart, nucleaire medische technologie en waterstofprogramma’s. Dit biedt enorme mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Maar om deze mogelijkheden te benutten, is er één belangrijke uitdaging: er zijn meer technisch opgeleide mensen nodig. Tech@Connect is opgericht om dit tekort aan te pakken.

Samenwerkingen

Met het onderschrijven van dit manifest benadrukken de partijen het belang van de samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven om de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs te verbeteren. Dit is vooral belangrijk voor de sectoren techniek, maritiem en energie. Het manifest is bedoeld om de krachten te bundelen en samen te werken aan oplossingen.

Zij zetten zich gezamenlijk in om de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs te verbeteren en bij te dragen aan een gezonde toekomst voor de sectoren techniek, maritiem en energie in de Noordkop.

Tech@Connect

Het Manifest Tech@Connect sluit naadloos aan bij de Human Capital Agenda van de RegioDeal. Samen maken we werk van meer goed opgeleide mensen. In de regio, waardoor de regio voor zowel ondernemers als jongeren interessant wordt en blijft om in te ondernemen, te leren, te werken en te innoveren.

Voor het ondertekenen van het manifest is tevens Carolien Brouwer verwelkomt als nieuwe programmadirecteur van Tech@Connect. Zij heeft het stokje overgenomen van Paul Verbruggen, programmamanager METIP, die de functie van programmadirecteur Tech@Connect tijdelijk erbij waarnam.

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: