Kennisplatform voor noord holland

Margrethe Jonkman nieuwe voorzitter College van Bestuur VU Amsterdam

Geplaatst op 13 juli 2023
Margrethe Jonkman nieuwe voorzitter College van Bestuur VU Amsterdam

De Raad van Toezicht van de Vrije Universiteit Amsterdam benoemt dr. ir. M.J. (Margrethe) Jonkman tot voorzitter van het College van Bestuur van de VU Amsterdam met ingang van 1 november 2023.   

Margrethe Jonkman studeerde Levensmiddelentechnologie aan de Wageningen University & Research en promoveerde daar in 1997. Na haar promotieonderzoek startte zij als onderzoeker bij FrieslandCampina en vervulde daar in de loop der jaren verschillende leidinggevende functies in het research & development-domein. Sinds 2018 is Margrethe Jonkman Chief Technology Officer bij FrieslandCampina. 

Naast haar huidige functie is Margrethe Jonkman momenteel onder meer voorzitter van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Agri&Food, lid van de Raad van Toezicht Universitair Medisch Centrum Groningen en voorzitter commissie Faciliteiten Toegepast Onderzoek.

Ron Teerlink, voorzitter van de Raad van Toezicht, over haar benoeming: “We zijn heel blij dat Margrethe Jonkman zich aan onze universiteit wil verbinden. Met haar ervaring, competenties en belangstelling als Chief Technology Officer van een wereldwijde coöperatieve onderneming en haar ervaringen als toezichthouder binnen de academische wereld biedt zij een interessant perspectief op de VU en is zij een zeer waardig opvolger van Mirjam van Praag. In haar gedrevenheid op thema’s als duurzaamheid, multidisciplinariteit en maatschappelijke impact resoneren de waarden van de VU. Ze begrijpt de kansen en uitdagingen die universiteiten in het algemeen, en de VU in het bijzonder, de komende periode aan moet gaan.” 

Het College van Bestuur van de VU verheugt zich op de komst van Margrethe Jonkman en kijkt uit naar een collegiale en inspirerende samenwerking. Margrethe Jonkman treedt op 1 november 2023 in dienst van VU Amsterdam. Naast de gebruikelijke uitgebreide kennismaking- en inwerkperiode zal zij in de loop van oktober reeds op enkele dossiers starten om continuïteit te waarborgen. Tijdens de Opening van het Academisch Jaar op 4 september aanstaande, wanneer de VU afscheid neemt van Mirjam van Praag als collegevoorzitter, is er ook gelegenheid om kennis te maken met Margrethe Jonkman.  De benoeming werd voorbereid door een sollicitatiecommissie bestaande uit leden van de Raad van Toezicht, de rector magnificus, twee afgevaardigden namens de Gezamenlijke Vergadering, een decaan en een dienstdirecteur. De Gezamenlijke Vergadering heeft positief geadviseerd over het voorgenomen benoemingsbesluit. Zij adviseerden eerder ook over het profiel van de nieuwe voorzitter.

Foto: Jeroen Bouman

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: