Kennisplatform voor noord holland

METIP en Rabobank slaan handen ineen om innovatie te stimuleren

Geplaatst op 23 februari 2023
METIP en Rabobank slaan handen ineen om innovatie te stimuleren

Op donderdag 16 februari 2023 ondertekenden Harry Nieuwenhuizen, coöperatieve directeur Rabobank en Esther Zijl, directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, een samenwerkingsovereenkomst om gezamenlijk de innovatie kracht in de regio Den Helder te versterken.

Voor de toekomstbestendigheid van het Nederlandse bedrijfsleven is de transitie naar een nieuwe economie noodzakelijk, een economie die duurzaam en sociaal inclusief is. Daarom gaan Rabobank en kennis- en innovatiecentrum METIP een samenwerking aan om ondernemers daarbij te helpen. 

Ondernemers ondersteunen

Rabobank gaat een driejarige samenwerking aan met kennis- en innovatiecentrum METIP in Den Helder. Een samenwerking om ondernemers in de regio te helpen en te ondersteunen in kennis, netwerken en financiële middelen. Met als doel het ondersteunen van de ondernemingen op het gebied van innovatie, verduurzaming en digitalisering. Als start van die samenwerking plaatsten Harry Nieuwenhuizen, directeur coöperatieve Rabobank Noord-Holland Noord en Esther Zijl, directeur van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, hun handtekening onder het partnership.

Esther Zijl ziet de samenwerking als een belangrijk markeringspunt voor METIP. “Rabobank is de eerste ‘niet maritieme partner’ van METIP. Dat dit partnerschap wordt aangegaan en het vertrouwen dat hiermee wordt uitgesproken betekent voor ons dat we al van toegevoegde waarde zijn voor de regio en vanaf hier gezamenlijk aan een nog sterker maritieme innovatie kunnen bouwen.”

Innovatieve toepassingen

Bij het kennis- en innovatiecentrum METIP werken bedrijven, overheden, startups en kennisinstellingen samen aan innovatieve toepassingen voor de maritieme sector. Door het partnership hopen beide partijen ondernemers te stimuleren om te innoveren, met name op gebied van opkomende maritieme technologie. Robotica en software, dronetechnologie in on-en offshore en de ontwikkeling van VR en XR voor games worden toegepast door allerlei startups en scale-ups die binnen METIP onderdak vinden. 

Rabobank wordt dankzij de samenwerking onderdeel van het ecosysteem van innovatieve maritieme bedrijven binnen METIP en gaat daarnaast METIP ondersteunen bij de voorgenomen verzelfstandiging. METIP is in 2024 een zelfstandige organisatie die zichzelf financieel kan bedruipen en beschikt over verschillende mobiele en grondgebonden faciliteiten. 

“Als coöperatieve bank ondersteunen we ondernemers met de uitdagingen en kansen van deze tijd. Dat doen we door hen te stimuleren om te innoveren, digitaliseren en te verduurzamen. Door kennis te delen, ons netwerk in te zetten en ze financiële oplossingen aan te bieden, helpen we ondernemers niet alleen hun eigen bedrijf te continueren, maar spelen zij ook een sleutelrol in de transitie naar een toekomstbestendige economie. Dat is goed voor de continuïteit van de ondernemer & goed voor de welvaart in Nederland”, vertelt Harry Nieuwenhuizen.

METIP

METIP (Maritime Emerging & Enabling Technologies Innovation Park) is ontstaan uit de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland en staat voor: technologie, innovatie, talent, onderzoek, ontwikkeling en kennis en toepassing van opkomende maritieme sleuteltechnologie. Daarbij focust het zich in eerste instantie op onbemande systemen, digitalisering, immersieve technologie, 3D printen en scannen, en slim onderhoud. 

Paul Verbruggen, projectleider METIP: “De samenwerking met Rabobank is een belangrijke strategische keuze die gaat helpen om kansen op het gebied van innovatie in de regio te vergroten en METIP op termijn te verzelfstandigen. De samenwerking draagt bij aan zowel de versteviging van het netwerk als de zichtbaarheid van METIP in de markt. Samen zullen we ons oriënteren op innovatieve kansen binnen de regio.”  

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: