Kennisplatform voor noord holland

MRA-directeur Emiel Reiding ziet mooie groene kansen: ‘Duurzame pioniers zijn de winnaars van morgen’

Geplaatst op 11 maart 2022
MRA-directeur Emiel Reiding ziet mooie groene kansen: ‘Duurzame pioniers zijn de winnaars van morgen’

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil de meest inventieve regio met de best opgeleide bevolking van Europa worden. “Maar wél met een menselijke maat”, zegt MRA-directeur Emiel Reiding. “Zodat we een duurzaam verbonden regio voor iedereen zijn.”

Deze recentelijk geformuleerde MRA-ambitie voor de komende vijf jaar klinkt bijzonder ambitieus. “Maar hoe is onze regio ooit succesvol geworden? Dankzij pioniers met een echte ondernemersgeest”, weet Emiel Reiding. “We hebben ooit het Noordzeekanaal gegraven, wat voor die tijd veel te groot en breed was. Of neem de in 1929 aangelegde sluis. Die had destijds idiote proporties. Maar door gekke dingen te doen en voorop te lopen, daarmee hébben we toch een potje geld verdiend.”

Groot denken

Als de Metropoolregio Amsterdam in de toekomst leidend wil blijven, zal het dus ook nú weer die creatieve handelsgeest moeten tonen. Durven. Groot denken. “Zeker op het gebied van duurzaamheid liggen enorme kansen”, legt Reiding uit. “Onder die inventieve regio zitten elementen als groene innovatie, een circulaire economie en ook ICT-gedreven ontwikkelingen. Bedrijven die nu op tijd inspelen op bijvoorbeeld circulariteit, zijn de winnaars van morgen.” In 2030 moet iedereen, dus ook de BV Nederland, de CO2-uitstoot met de helft hebben teruggebracht. “Ga dus snel aan de slag. Laat het je niet overkomen dat overheden voor jou allerlei regels gaan bedenken”, is de boodschap van Reiding aan ondernemers. “Zie de noodzakelijke verduurzaming als een mogelijkheid om zélf voorop te kunnen lopen.”

Samenwerking loont

De meeste vernieuwing komt vanuit het bedrijfsleven. “De overheden kunnen ideeën ondersteunen en helpen deze te realiseren. Daarom moeten we als regionale overheden juist samen oplopen met het bedrijfsleven”, zegt Reiding. “Als ondernemers goede innovatieve ideeën hebben of plannen om de energietransitie te versnellen, kunnen wij hen financieel ondersteunen met subsidies. Wij snappen ook dat de kosten voor de baat uitgaan. Kijk naar de recente oprichting van de ROM InWest (zie tekstkader, red.), waar we 160 miljoen euro beschikbaar hebben voor bedrijven die een topidee willen omzetten naar de praktijk.” Pionierend bedrijfsleven: laat je horen, is de boodschap. “Kom met je eigen ideeën en geef ons aan wat je nodig hebt. Maak je niet afhankelijk van de overheid. Zoek juist de samenwerking mét de overheid. It takes two to tango. We moeten het met z’n tweeën doen. Daar kunnen we in de MRA zeker nog stappen in maken.”

Wees inventief

De coronadip komen we snel te boven. De economie van de MRA draait goed. “Maar daar zit een eindigheid aan als je niet oppast, dus mogen we als regio niet zelfgenoegzaam zijn”, stelt Reiding. “Wij zullen onze sterke Amsterdamse haven dus echt moeten verduurzamen. Ook Schiphol wil groen aanhaken. We zijn blij dat het de ambitie heeft om de meest duurzame luchthaven van de wereld te worden. Dat zorgt voor een duurzaam verbonden regio.”
Om dat te kunnen realiseren, zal de MRA dus inventief moeten zijn en de best opgeleide bevolking van Europa moeten hebben. “Dat betekent níet dat je alleen over de hoogst opgeleide bevolking beschikt. Dan zou onze wereld snel instorten. Alle opleidingsniveaus zijn essentieel. Neem het mbo. Dáár worden de broodnodige techneuten voor de energietransitie klaargestoomd.´´

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

De MRA heeft ook gesprekken gevoerd met mensen buiten de eigen bubbel. “We willen namelijk weten waarom mensen hier graag willen zijn. Want alleen als je dát op orde hebt, heb je een aantrekkelijk vestigingsklimaat”, vertelt Reiding. “De kracht is om een regio voor iedereen te zijn. Een regio met een menselijke maat, waarbij de MRA sociaal evenwichtig is, open en divers, met een hoge leefkwaliteit. Met veel diensten in de nabijheid en waar wonen, landschap en cultuur hand in hand gaan. Binnen de MRA kan dat. Hoewel we 2,5 miljoen inwoners hebben, hebben we ook veel groen en is alles dichtbij. Een ideale combinatie van factoren, waardoor het hier prettig wonen, werken en leven is voor álle inkomensgroepen.”

Nieuwe woningen bouwen

Om de menselijke maat te optimaliseren, zal volgens Reiding ook de wooncrisis moeten worden aangepakt. “Dus veel nieuwe woningen bijbouwen”, is zijn credo. “We moeten daarbij af van het oude ruimtelijke ordening-systeem dat je woont op plek X en werkt op plek Y. We willen wonen en werken veel meer kunnen mengen. Kies dus voor een geïntegreerde benadering met complete steden en complete regio’s. Succesvol verduurzamen is hierbij essentieel. Want als een bedrijf het milieu minder gaat belasten, kun je het ook beter integreren in een woongebied. Dat komt de gewenste leefkwaliteit eens te meer ten goede.”

Wat is de MRA?

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 31 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch als stedelijk en landschappelijk. Hoewel de MRA met 2,5 miljoen inwoners zo’n 14 procent van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigt, is de regio goed voor meer dan 20 procent van de totale economische waarde van het land. De MRA vormt bovendien de grootste kennisregio van ons land.

Ondersteuning en geld voor innovatie en energietransitie bij bedrijven

Voor Noord-Hollandse bedrijven die willen innoveren of willen investeren in de energietransitie en circulaire economie, liggen er mooie kansen. Dankzij de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) InWest is er sinds oktober 2021 ondersteuning beschikbaar, zowel bij het aanscherpen van businesscases als financieel.
Met het ministerie van EZK en de decentrale overheden uit de regio als aandeelhouder, beschikt ROM InWest over twee fondsen. Ten eerste is er 60 miljoen euro voor het innovatieve midden- en kleinbedrijf, dat zich richt op regionale speerpunten zoals high tech, repair- en maakindustrie, agri & food, logistiek en life sciences & health. Het tweede fonds heeft een doelkapitaal van 100 miljoen euro beschikbaar voor de versnelling van de energietransitie en circulaire economie, zoals investeringen om een groene waterstofinfrastructuur op te zetten. “Het is als bedrijf bijzonder aan te raden om in contact op te komen met ROM InWest”, zegt MRA-directeur Emiel Reiding. “Zelfs als blijkt dat je niet aan de criteria van de twee fondsen voldoet. ROM InWest werkt namelijk met het no wrong door­-principe. Dan adviseren ze je dus waar je wél met je (aan)vraag terecht kunt.”
Meer info? Zie www.rominwest.nl

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: