Kennisplatform voor noord holland

NBBU breekt lans voor intermediairs

Geplaatst op 3 april 2020

“Wij zijn een werkgevers- en branchevereniging voor alle partijen die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in balans brengen”, zo vat directeur Marco Bastian in een notendop het werk van de NBBU samen. Zijn twintigkoppige team beantwoordt onder andere jaarlijks zo’n 25.000 vragen van intermediairs. “We hebben ruim 1200 leden en die vinden de steeds veranderende wet- en regelgeving knap lastig.”

“Onze leden zijn uitzendbureaus, payrollbedrijven en zzp-intermediairs; actief in alle mogelijke branches.” De NBBU heeft een eigen cao, oefent invloed uit in Den Haag, bemoeit zich intensief met nieuw beleid en voert cao-controles uit bij haar leden. “De Stichting Normering Arbeid (SNA) voert ook twee controles per jaar uit.” De vereniging geeft daarnaast veel opleidingen en trainingen. ” “Jaarlijks volgen zo’n 2500 leden trainingen over wet- en regelgeving en de cao, maar ook op het gebied van sales of verzuimbeleid. NBBU biedt zijn leden ook voordeel op het gebied van gezamenlijke inkoop en collectiviteitskorting.”

Verstrekkende gevolgen WAB

Eén van de zaken waarover de NBBU zijn leden adviseert is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze nieuwe wet trad op 1 januari in werking en heeft als doel om de kloof tussen vaste en flexibele arbeid kleiner te maken en het aanbieden van vaste contracten aantrekkelijker te maken voor werkgevers. De WAB heeft verstrekkende gevolgen voor intermediairs en flexkrachten. Marco Bastian is er niet over te spreken. “Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten niet altijd op elkaar aan: flexkrachten blijven altijd nodig. Ze zijn er in vele vormen: je hebt flex-contracten voor bepaalde tijd, nul-uren-contracten, oproepkrachten, en zzp-ers die bijspringen in zorg en onderwijs. We moeten ophouden vaste contracten op te hemelen en flex als minderwaardig te zien.”

‘WAB kost BV Nederland geld’

Bastian kent de voorbeelden van malafide uitzendbureaus die de mazen van de wet benutten. “Maar de overgrote meerderheid van de ondernemers deugt. Onze eigen controles en die van de SNA bevestigen dat. Bovendien veroorzaakt de complexiteit in wet- en regelgeving juist fouten, onbewust gemaakt door bonafide intermediairs.” De WAB maakt flex-arbeid bovendien duurder. “Zo’n vijf procent waar de flexkracht én de intermediair niets van krijgen. De BV Nederland is dus meer geld kwijt: niet gunstig voor ondernemers en uiteindelijk ook niet voor de consument.”

‘Flex past binnen carrièrepad’

‘Flex is doorgeslagen’, leest ook de NBBU in de media. Marco Bastian rekent voor: “Ons marktaandeel is altijd tussen de 3 en 4 procent. Dat was het ook in bijvoorbeeld 1986. Maar in 1986 werkten er in Nederland 4,5 miljoen mensen, nu zijn dat er 9 miljoen. Dat betekent dat er ongeveer 300.000 fte aan uitzendkrachten is. Omgerekend zijn dat zo’n 840.000 mensen die op uitzendbasis werken. Sommigen stromen door naar een vaste baan, anderen zijn flexkracht naast hun studentenleven, weer een ander vult met een flexbaan(tje) zijn inkomen aan en er is een groep die vanuit een uitkeringssituatie via intermediairs instroomt op de arbeidsmarkt.” Hij vervolgt: “Binnen een carrièrepad past flex gewoon heel goed. Wij doen er alles aan om onze leden te helpen zichzelf te ontwikkelen en daarmee óók hun flexkrachten te ontwikkelen. Ons project Loopbaan Intermediair is daar een mooi voorbeeld van.”

Bedrijven hebben een flexibele schil nodig, weet Bastian. “Onze plek in de wereld, in de mondiale economie, hebben wij onder andere te danken aan de combinatie van het inzetten van zowel vast als flexibel personeel. Ik snap dat met alle verschillende vormen van flex, enige regulering op zijn plaats is. Maar de hetze die nu ontstaat, die begrijp ik niet. Er had meer tijd genomen moeten worden om de effecten van de wet te onderzoeken. De NBBU blijft een lans breken voor een meer evenwichtige waardering van vaste en flexibele arbeid.

Project Loopbaan Intermediair

Intermediairs willen hun flexkrachten binden, boeien en opleiden. De NBBU helpt hen daarbij met het project Loopbaan Intermediair. Bastian: “Onder begeleiding van een adviseur onderzoeken intermediairs samen met hun flexkrachten wat bij hen past en wat de mogelijkheden zijn van hun loopbaan. De flexkracht wordt zo beter ondersteund bij de ontwikkeling van zijn loopbaan. De intermediair biedt zijn flexkrachten meer perspectief, bindt hen beter aan zijn onderneming én stelt zich meer op als adviseur richting opdrachtgever. Opdrachtgevers profiteren omdat ze flexkrachten krijgen die beter bij hun bedrijf passen en langer inzetbaar zijn.”

Vergelijkbare berichten

Heeft u interessant nieuws of een bijzonder verhaal?

Laat het ons weten via nieuwsberichten@kijkopnoord-holland.nl of via onze handige nieuwsmodule.

Nieuws aanleveren

Zoeken naar: